Skip to main content

Terapia Biofeedback Gdańsk


Jak to jest być skoncentrowanym? Czujnym? Zrelaksowanym? Spokojnym? Opisanie tego słowami może stanowić trudność nie tylko dla dzieci. Na szczęście technologia pozwala nam „podejrzeć”, jak działa nasz organizm, gdy doświadczamy wymienionych wcześniej stanów. Metoda biofeedback wykorzystuje klasyczne techniki pomiaru aktywności naszego organizmu (głównie EEG), by zwiększyć świadomość ciała klienta i nauczyć go lepiej kontrolować własny organizm.

Dla kogo

badanie biofeedback?

Metoda biofeedback wykorzystywana jest do:
  • treningu koncentracji uwagi (ADHD, trudności szkolne),
  • treningu świadomej relaksacji (lęk, ataki paniki, przewlekły stres),
  • redukowania wybuchów emocji,
  • wspierania obniżonej motywacji.
W terapii biofeedback mogą brać udział dzieci od 8. roku życia.
  • terapia biofeedback
  • terapia biofeedback

Jak wygląda

terapia biofeedback?

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 50 minut. Pełny cykl zajęć trwa 30-40 spotkań, by poprawa funkcjonowania utrzymała się przez dłuższy czas.

Pierwsze spotkanie stanowi wywiad z rodzicem i dzieckiem oraz jest okazją do zapoznania się z aparaturą do EEG. W niektórych przypadkach konieczne może być umówienie się na badanie diagnostyczne QEEG, by wykonać mapę aktywności mózgu. Dane z wywiadu i badania pozwalają terapeucie opracować plan interwencji. Podczas kolejnych spotkań dziecko ma okazję lepiej poznać funkcjonowanie swojego mózgu.

Wyniki pomiaru EEG są mu wyświetlane na monitorze w postaci prostej gry komputerowej. Uczestnik steruje grą za pomocą aktywności fal mózgowych. W ten sposób stan skupionej uwagi czy relaksacji są nagradzane postępem w grze, a rozkojarzenie lub duże napięcie emocjonalne nie pozwalają na progres.

Motywowane punktami w grze dziecko uczy się lepiej kontrolować swój organizm – np. dłużej utrzymywać stan skupionej uwagi.