Skip to main content

Terapia odruchów INPP Gdańsk


INPP to metoda wspomagania rozwoju neuromotorycznego autorstwa doktor Sally Goddard-Blythe oraz Petera Blythe’a z Wielkiej Brytanii. Wspólnie opracowali oni zestaw testów, ćwiczeń oraz kwestionariusz, umożliwiający identyfikację oznak niedojrzałości neuromotorycznej (NMI) u pacjentów. Terapia przeznaczona jest dla dzieci powyżej 7 roku życia, u których wciąż obserwowane są odruchy pierwotne oraz niedojrzałe odruchy posturalne.

Przy pomocy nieinwazyjnych testów medycznych specjaliści są w stanie rozpoznać wszystkie oznaki niedojrzałości neuromotorycznej, a także opracować indywidualny program ćwiczeń, mający za zadanie doprowadzić do integracji odruchów - a więc normalizacji w obrębie motoryki dużej i małej, postawy, koordynacji, napięcia mięśniowego, ruchów gałek ocznych, a także świadomości przestrzennej oraz ciała.

Jak wygląda terapia odruchów INPP?

Przed rozpoczęciem terapii INPP, każdy rodzic bądź opiekun musi wypełnić kwestionariusz lub odbyć wywiad z terapeutą dotyczący wczesnego rozwoju dziecka oraz jego obecnego funkcjonowania. Następnie mały pacjent przechodzi ogólne badanie określające jego zdolności motoryczne, umiejętności utrzymania równowagi czy też stopień koordynacji ruchowej. Na podstawie postawionej przez specjalistę diagnozy opracowywany jest indywidualny plan rehabilitacyjny.

Terapia odruchów polega na codziennym wykonywaniu przez dziecko zaleconych ćwiczeń przez pięć, do maksymalnie dziesięciu minut pod nadzorem osoby dorosłej. Co 6 do 10 tygodni odbywają się wizyty kontrolne, podczas których terapeuta ocenia postępy pacjenta i nanosi zmiany w programie rehabilitacyjnym. Pełna terapia INPP trwa około 1-1,5 roku.

 • Jak wygląda terapia odruchów INPP?
 • Do kogo skierowana jest terapia odruchów INPP?

Do kogo skierowana jest terapia odruchów INPP?

Wskazania do diagnozy i ewentualnej późniejszej terapii odruchów INPP obejmują:

 • NMI
 • ADHD
 • Dysleksję
 • Nadpobudliwość
 • Zespół Aspergera
 • Chorobę lokomocyjną
 • Zaburzenia koordynacji
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Nieumiejętność milczenia Nadwrażliwość emocjonalną
 • Problemy z mową i artykulacją
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi
 • Dysfunkcje ruchowe i percepcyjne
 • Nieprawidłową pozycję podczas siedzenia
 • Odruch Galant (trudności z trzymaniem moczu)

Co wskazuje na niedojrzałość neuromotoryczną (NMI)?

Większość rodziców ma niemałe problemy w ocenieniu, czy ich pociecha cierpi na niedojrzałość neuromotoryczną. Spora część objawów na pierwszy rzut oka nie jest kojarzona z tą przypadłością, przez co często bywa bagatelizowana. Mowa tutaj szczególnie o pozornie nieszkodliwych zachowaniach i przypadłościach dziecka, w tym:

 • Lęku przestrzeni
 • Dysgraficznym piśmie
 • Niepohamowanym słowotoku
 • Problemach w czytaniu godzin na zegarze
 • Dziwnych pozycjach w czasie siedzenia, pisania
 • Niestandardowym chwytaniu długopisu, ołówka
 • Podgryzaniu ołówków, paznokci, sznurków od bluzy
 • Stałym gubieniu się podczas przepisywania z tablicy
 • Trudnościach w wykonywaniu czynności manualnych

Jeżeli Twoje dziecko przejawia któreś z powyższych zachowań, warto je zabrać na konsultację do licencjonowanego terapeuty INPP.

 • Co wskazuje na niedojrzałość neuromotoryczną (NMI)?