Skip to main content

Psycholog dziecięcy Gdańsk


Psycholog dziecięcy - wbrew jednoznacznemu nazewnictwu - pracuje nie tylko z młodymi ludźmi, ale także z ich najbliższym otoczeniem, w tym z rodzicami. Jego zadaniem jest poddanie ocenie stopnia rozwoju dziecka oraz przeanalizowanie sposobu funkcjonowania rodziny, w której się znajduje.

W czasie konsultacji psychologicznej, wykwalifikowany psycholog przeprowadza diagnozę, która ma określić przyczynę zgłaszanych trudności dziecka i/lub rodziców, a także planuje odpowiednie wsparcie terapeutycznie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Badanie, podobnie jak późniejsza terapia, najczęściej przybiera formę zabawy, aby nie zniechęcić małego pacjenta do współpracy. Psycholog dziecięcy może również rozpocząć dalszą diagnostykę, bądź też skierować dziecko do innych instytucji lub specjalisty w Gdańsku.

Jak wygląda konsultacja psychologiczna?

Pełna konsultacja psychologiczna składa się z min. dwóch etapów:

 • Konsultacji rodzicielskiej – na której omawiamy szczegółowo zgłaszany problem, ustalamy zakres wsparcia, udzielamy rad i wskazówek wychowawczych. Podczas spotkania specjalista zadaje szereg pytań, które mają na celu przybliżyć, zrozumieć sytuację dziecka oraz rodziny. Psycholog może wstępnie określić, czy wymagana jest terapia lub konsultacja z innym specjalistą. Ten rodzaj konsultacji odbywa się bez obecności dziecka.
 • Obserwacji dziecka – na podstawie wspólnej zabawy i/lub rozmowy, psycholog obserwuje trudności dziecka, dokonuje diagnozy funkcjonalnej oraz określa harmonijność rozwoju. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, specjalista może zlecić kolejną obserwację lub wykonanie testu diagnostycznego, który może lepiej zobrazować funkcjonowanie dziecka i wyjaśnić zgłaszaną trudność.
 • Jak wygląda konsultacja psychologiczna?
 • Trening umiejętności społecznych

Kiedy iść z dzieckiem do psychologa?

Kluczowym pytaniem, które powinien zadać sobie każdy rodzic, jest: czy moje dziecko potrzebuje pomocy psychologa? Niestety, samemu ciężko jest postawić prawidłową diagnozę. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, na konsultację psychologiczną powinny udać się w przypadku:

 • Zaburzeń snu
 • Śmierci bliskiej osoby
 • Chorobliwej nieśmiałości Fobii oraz stanów lękowych
 • Tendencji do zachowań autoagresywnych
 • Problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami
 • Braku kontroli nad emocjami (agresja, nadmierna płaczliwość)

Należy bacznie obserwować zachowanie swojego dziecka. Jeśli nagle uległo zmianie - na przykład nastąpiła utrata zainteresowania dotychczasowym hobby, wyniki w nauce się pogorszyły, a z rówieśnikami został utracony kontakt - prawdopodobnie potrzebna będzie tutaj pomoc psychologa dziecięcego, np. w naszej gdańskiej placówce.

Z niemowlakiem do psychologa

Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że psycholog dziecięcy przyjmuje również niemowlęta w wieku od trzeciego miesiąca życia. To właśnie w tym okresie uwidaczniają się pierwsze nieprawidłowości w zachowaniu dziecka. Kiedy warto zabrać niemowlaka do psychologa?

 • Gdy jest wycofany oraz niespokojny
 • Nie potrafi utrzymać skupienia na jednej zabawie lub zabawce
 • Ma problemy ze snem i występuje u niego nadmierna drażliwość
 • Jego napięcie mięśniowe odbiega od normy: jest zwiększone lub obniżone
 • Podczas karmienia piersią jest nerwowy, mimo że sam proces przebiega w sposób prawidłowy
 • Wykazuje niewielką wrażliwość na bodźce lub wręcz przeciwnie - jest nadwrażliwe na bodźce wzrokowe, słuchowe, ruchowe czy smakowe

Jeśli niemowlę wykazuje któreś z powyższych zachowań, prawdopodobnie potrzebuje pomocy psychologa dziecięcego.

 • Z niemowlakiem do psychologa
 • Szczęśliwe dziecko

Kiedy do psychologa? | Dodatkowe informacje

Wyżej wymienione objawy to nie jedyne czynniki, wskazujące na potrzebę zabrania swojego dziecka na konsultację psychologiczną. Specjalista poprowadzi również indywidualną terapię dla najmłodszych z trudnościami wynikającymi z:

 • Zaburzeń zachowania
 • Trudności wychowawczych
 • Zaburzeń koncentracji i uwagi
 • Nadpobudliwości psychoruchowej
 • Niepełnosprawności intelektualnej
 • Zaburzeń rozwoju (m.in. Autyzm, Zespół Aspergera)
 • Braku lub niskiego poziomu umiejętności rozpoznawania i regulacji emocji

Należy pamiętać, że psycholog dziecięcy w Gdańsku pełni funkcję nie tylko, tzw. “pogotowia kryzysowego”. Każdy rodzic może się do niego udać, aby zasięgnąć porady w kwestii swoich kompetencji rodzicielskich. Specjalista doradzi również, jakie zabawy, zajęcia dodatkowe czy też literatura, będą najlepsze dla naszej pociechy.

Szukasz psychologa dziecięcego w Gdańsku?