Skip to main content

Trening słuchowy
Neuroflow Gdańsk


Neuroflow to innowacyjna forma treningu słuchowego, który wykonuje się w dogodnych dla dziecka warunkach - a więc nawet w domu. Jego celem jest poprawa uwagi słuchowej u dzieci cierpiących na centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz tych, które objęte są ryzykiem jego wystąpienia. W celu przeprowadzenia treningu wymagany jest jedynie dostęp do komputera oraz obecność osoby dorosłej (rodzica, opiekuna, terapeuty).

Trening słuchowy Neuroflow przebiega w formie aktywnej. Od dziecka wymaga pełnej koncentracji, aby było ono w stanie jak najlepiej poradzić sobie ze stawianymi przed nim zadaniami. Ich poziom zaawansowania uzależniony jest od możliwości dziecka i zmienia się w trakcie trwania treningu, w razie potrzeby zwiększając bądź zmniejszając swój stopień trudności.

Jak wygląda trening słuchowy Neuroflow?

Neuroflow, podobnie jak każdy jego moduł, jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych zdolności i potrzeb dziecka. Cały trening zazwyczaj dzielony jest na trzy etapy, a każdy z nich trwa około dwóch miesięcy. Przed rozpoczęciem danego etapu, dziecko musi odbyć specjalistyczną diagnozę, na podstawie której ustalany jest program ćwiczeń.

Aby trening słuchowy Neuroflow mógł się odbyć w domu, potrzebujemy:

 • Laptop bądź komputer z ekranem o minimalnej rozdzielczości 1024x768
 • Nauszne słuchawki stereofoniczne
 • Stabilne łącze internetowe

Sesje w systemie Neuroflow to około 25 minut pracy dziecka przez 3 dni w tygodniu. W czasie ich trwania, uczestnik programu treningowego musi wysłuchać przygotowany pod niego materiał, a następnie wykonać na komputerze/laptopie zadania dotyczące usłyszanego wcześniej tekstu. Całość ma na celu poprawę u dzieci umiejętności uważnego słuchania.

 • Neuroflow Gdańsk
 • Problem ze skupieniem uwagi to zalecenie do treningu Neuroflow

Trening słuchowy Neuroflow - dla kogo?

Neuroflow to trening słuchowy, który znajduje zastosowanie w leczeniu wielu przypadłości u dzieci. Jest szczególnie polecany dla młodych osób, u których występuje:

 • problem z koncentracją i skupieniem uwagi
 • częsty stan nieobecności, wrażenie jakby ich nie było
 • trudność w nauce języków obcych, a także pisaniu i czytaniu
 • kłopot z rozumieniem mowy w otoczeniu hałasu, szumu lub gwaru
 • częsty problem z przyswajaniem dłuższych poleceń ustnych, którym towarzyszą prośby o powtórzenie wypowiedzi lub pytania

Powyższe zachowania to sygnał dla rodziców, że ich pociecha może potrzebować specjalistycznego wsparcia z strony terapeuty Neuroflow. Ponadto, jeżeli dziecko wcześniej przebyło ostre zapalenie ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy lub chorowało na wysiękowe zapalenie ucha środkowego, również warto zabrać je na konsultację. Dodatkowe wskazania do podjęcia treningu słuchowego Neuroflow obejmują: dysleksję, ADHD, SLI, trudności w uczeniu się oraz APD.

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)?

W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy dzieci, które sprawiają wrażenie jakby miały problem ze słuchem. Zaalarmowani rodzice zabierając swoje pociechy do lekarza słyszą jedynie, że maluch nie wykazuje żadnych kłopotów ze słyszeniem. Dlaczego więc ma on problemy z rozumieniem tego, co się do niego mówi i nie potrafi skoncentrować swojej uwagi słuchowej? Przyczyną może być APD - zaburzenia przetwarzania słuchowego.

APD (Auditory Processing Disorder) to zaburzenie polegające na trudnościach w przetwarzaniu informacji słuchowych, niezwiązanych z problemami z uchem czy słyszalnością. Dzieci z APD mogą mieć trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu, a także z rozróżnianiem podobnie brzmiących słów czy dźwięków. Objawom często towarzyszą trudności z uwagą i koncentracją oraz z pamięcią słuchową. APD jest często mylone z niedosłuchem, dlatego ważne jest, aby poddać dziecko odpowiednim badaniom, by potwierdzić diagnozę.

 • Neuroflow Gdańsk
 • Neuroflow Gdańsk

Jakie efekty można osiągnąć dzięki Neuroflow?

Głównym celem treningu Neuroflow jest poprawa jakości słuchu oraz zdolności rozumienia ze słuchu, które są fundamentem komunikacji międzyludzkiej, a także kluczem dla prawidłowego rozwoju dzieci. Metoda ta pozwala na osiągnięcie takich efektów, jak:

 • lepsze rozróżnianie dźwięków, zwłaszcza mowy
 • skuteczniejsza i efektywniejsza nauka języków obcych
 • przyspieszony rozwój artykulacji poszczególnych dźwięków
 • poprawa własnych procesów nauki, szczególnie pisania oraz zapamiętywania
 • udoskonalenie umiejętności koncentracji na głosie osoby mówiącej, nawet w hałaśliwym otoczeniu
 • rozwinięcie zdolności podzielności uwagi, szczególnie w sytuacjach, gdy prowadzona jest rozmowa w kilka osób

Trening słuchowy Neuroflow można rozpocząć już od czwartego roku życia dziecka.

Pliki do pobrania

PlikFormatLink
Formularz danych osobowych

PDF

Pobierz
Klauzula informacyjna

PDF

Pobierz
Rediagnoza - Ankieta nasilenia objawów

PDF

Pobierz
Kwestionariusz diagnostyczny

PDF

Pobierz