Skip to main content

ADOS-2 | Diagnoza spektrum autyzmu


Nawiązywanie relacji z ludźmi, sposób komunikacji oraz zdolność adaptacji do nowych okoliczności - to kluczowe umiejętności, które stanowią fundament życia społecznego każdego człowieka. Niestety, u osób ze spektrum mogą one być rozwinięte na różnym poziomie, prowadząc tym samym do wielu wyzwań w codziennym funkcjonowaniu. Chcąc wesprzeć swoich bliskich z autyzmem, warto zacząć od poznania ich dokładnych potrzeb w tym obszarze - pomocny w tym będzie test ADOS-2.

Autyzm, choć jest złożonym i wielowymiarowym zaburzeniem rozwojowym, może być skutecznie diagnozowany dzięki nowoczesnym metodom badawczym. Jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi w tej dziedzinie jest właśnie ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule - Second Edition). Test ten skupia się na bezpośredniej obserwacji zachowań danej osoby - dziecka od 12-go miesiąca życia, nastolatka, dorosłego - pod kątem wystąpienia u niej ASD.

Test diagnostyczny

ADOS-2 | Gdańsk

Test ADOS-2 jest nieocenionym narzędziem, które pozwala nie tylko na rozpoznanie autyzmu u danej osoby, ale także na głęboką analizę jej umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Dzięki niemu specjaliści mogą dokładnie ocenić, w jakich obszarach pacjent potrzebuje najwięcej wsparcia, a następnie opracować spersonalizowany program terapeutyczny, który pomoże mu w rozwijaniu swoich zdolności.

Wyniki testu diagnostycznego ADOS-2 przedstawia się w postaci opinii sporządzonej przez specjalistę-psychologa. Zawiera ona zarówno informacje dotyczące objawów ASD występujących u pacjenta, jak również ocenę ich zgodności z normami obowiązującymi w jego grupie wiekowej. W przypadku wystąpienia znaczących odchyleń, konieczne może okazać się wykonanie dalszych badań i testów, mających na celu spersonalizowanie programu leczenia.

  • Diagnoza spektrum autyzmu | Informacje

Test na spektrum autyzmu | ADOS-2

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko powinno odbyć test na spektrum autyzmu, warto zacząć od Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2). Narzędzie to uchodzi za tzw. złoty standard diagnostyczny wśród najlepszych specjalistów od ASD na całym świecie. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach metoda ta może nie być wystarczająca - wówczas należy rozbudować program rozpoznawczy o dodatkowe testy i metody.

Warto również podkreślić, że diagnostyka autyzmu to proces, który powinien być przeprowadzany przez doświadczonych specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii oraz neurologii. Kompletna diagnoza wymaga nie tylko przeprowadzenia testów, takich jak ADOS-2, ale też rozmów z rodzicami i opiekunami, obserwacji zachowania dziecka w różnych sytuacjach, a w niektórych przypadkach także wykonania dodatkowych badań, w tym badań genetycznych.

Jak wygląda test ADOS-2?

Test ADOS-2, uznawany za czołowe narzędzie w diagnostyce spektrum autyzmu, został specjalnie opracowany z myślą o indywidualności wszystkich pacjentów. Z uwagi na różnice rozwojowe, metoda diagnostyczna dostosowywana jest do wieku badanej osoby. W przypadku małych dzieci, oceniane są ich zdolności do interakcji społecznych oraz innych kluczowych aspektów zachowania typowych dla autyzmu - a to wszystko podczas serii zabaw z doświadczonym psychologiem.

U młodzieży i dorosłych proces diagnostyczny oparty jest głównie na głębokiej rozmowie, podczas której poruszane są tematy dokładnie określone w wytycznych badania ADOS-2. To standaryzowane podejście gwarantuje, że test zostanie przeprowadzony w spójny i konsekwentny sposób, nawet jeżeli w trakcie procesu nastąpi zmiana specjalisty. Ustalony schemat badania zapewnia również jednolitość diagnozy.

  • Jak wygląda test ADOS-2?
  • Zalety i wady ADOS-2

ADOS-2 | Rzetelna diagnoza ASD

Test ADOS-2 cieszy się uznaniem w środowisku specjalistów zajmujących się diagnozowaniem spektrum autyzmu - głównie dzięki swojej wszechstronności i dostosowaniu do różnorodnych grup wiekowych. Narzędzie to składa się z pięciu modułów, które dobierane są indywidualnie do wieku i predyspozycji badanego. Wybór odpowiedniego modułu pozwala specjaliście na precyzyjne i efektywne zidentyfikowanie ewentualnych objawów zaburzeń ze spektrum.

Chociaż ADOS-2 jest wszechstronnym narzędziem, które pozwala na postawienie diagnozy zarówno u osób niemówiących, jak i tych, które komunikują się w sposób werbalny, ma pewne ograniczenia. Metoda ta nie jest dostosowana do oceny pacjentów z innymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak niedosłuch, niedowidzenie, czy ograniczone możliwości ruchowe. W celu uzyskania rzetelnej diagnozy, ADOS-2 musi zostać przeprowadzony przez przeszkolonego specjalistę - takiego, jakim dysponuje Centrum Terapii Gadasie.