Skip to main content

Terapia pedagogiczna Gdańsk


Dzieci rozwijają się w różnym tempie. Niekiedy w trakcie procesu dorastania zaczynają pojawiać się u nich problemy i nieprawidłowości, które rodzic pragnie jak najszybciej wyeliminować. Niestety, w wielu przypadkach nie posiada on odpowiedniej wiedzy, która pomogłaby mu w walce z napotkanymi u swojej pociechy zaburzeniami. Wówczas jedynym słusznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalisty - takiego jak terapeuta pedagogiczny.

Terapeuta pedagogiczny - jak sama nazwa wskazuje - zajmuje się prowadzeniem terapii pedagogicznej. W czasie jej trwania, specjalista wykonuje z dzieckiem ćwiczenia mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji (ruchowych, słuchu oraz wzroku), a także wpłynięcie na jego ogólny rozwój. Innymi słowy, terapia pedagogiczna to zespół działań wychowawczo-dydaktycznych, które pomagają przezwyciężać słabe strony dziecka.

Do kogo skierowana jest terapia pedagogiczna?

Młodzi ludzie zazwyczaj przystępują do terapii pedagogicznej w celu wywołania określonych zmian w swojej strefie emocjonalno-motywacyjnej i poznawczej. Z pomocy specjalisty korzysta również młodzież borykająca się z problemami natury szkolnej w zakresie pisania, czytania, mówienia i rysowania. Ponadto, z terapii pedagogicznej powinny skorzystać dzieci, które:

 • wolno się uczą
 • są niezwykle nieśmiałe
 • mają problemy z emocjami
 • nie potrafią się skoncentrować, skupić
 • mają zaburzenia słuchu fonematycznego
 • cierpią na dysleksję (trudności z czytaniem) lub dyskalkulię (trudności z matematyką)
 • zmagają się z problemami z pisaniem (dysgrafia) i ortografią (dysortografia)
 • są w wieku przedszkolnym i należą do grupy ryzyka wystąpienia dysleksji (nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania)
 • Do kogo skierowana jest terapia pedagogiczna?
 • Kto jeszcze powinien skorzystać z terapii pedagogicznej?

Kto jeszcze powinien skorzystać z terapii pedagogicznej?

Terapia pedagogiczna jest zalecana również w przypadku, gdy dziecko:

 • rozwija się nieharmonijnie
 • jest niepełnosprawne intelektualnie
 • posiada zaburzenia integracji sensorycznej (SI)
 • cierpi na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
 • wykazuje się niską sprawnością manualną i ruchową
 • ma zaburzenia lateralizacji i orientacji przestrzennej

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci, u których występują szeroko rozumiane trudności rozwojowe. Największy odsetek małych pacjentów odwiedzających gabinety terapeutyczne to młodzież w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym sprawiająca problemy wychowawcze, borykająca się z zaburzeniami emocjonalnymi i nieprawidłowościami w kontaktach międzyludzkich.

Przygotowanie do terapii pedagogicznej

Nim dziecko przystąpi do terapii pedagogicznej, w pierwszej kolejności to rodzice muszą odbyć rozmowę z terapeutą. Zazwyczaj podczas pierwszej konsultacji opowiadają oni o swoich spostrzeżeniach, niepokojach i wątpliwościach związanych z rozwojem ich pociechy. Już na tym etapie specjalista formułuje pierwsze spostrzeżenia i planuje różnorodne aktywności, które pomogą mu w postawieniu trafnej diagnozy.

Kolejny etap to obserwacja. Dziecko poddawane jest testom sprawdzającym jego umiejętności i reakcje na poszczególne zadania. Wszystko przeprowadzane jest w formie zabawy tak, aby maluch nie odczuwał presji i czuł się swobodnie. Na podstawie jego zachowań terapeuta pedagogiczny ustala plan terapii, podstawowe cele, a także dzieli się z rodzicami pakietem wskazówek, które przyspieszą okres leczenia.

 • Przygotowanie do terapii pedagogicznej
 • Co daje terapia pedagogiczna?

Co daje terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom doskonałe warunki do szeroko pojętego rozwoju. Dobór metod pracy uzależniony jest od trudności, z jakimi zmaga się mały pacjent. Przykładowo, maluchy z zaburzeniami motoryki małej poprawiają swoje umiejętności na lekcjach malowania lub garncarstwa. Z kolei dzieci nieśmiałe, małymi kroczkami zachęca się do udziału w zajęciach tanecznych i teatralnych. W przypadku poważniejszych schorzeń (mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspergera) prowadzona jest terapia wieloprofilowa oraz rehabilitacja.

Terapia pedagogiczna to skuteczny sposób na wywołanie pozytywnych zmian w sferze emocjonalnej i społecznej dziecka, a także na poprawę jego zdolności motorycznych. Na konsultację do specjalisty warto udać się już w momencie, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały w procesie rozwoju naszej pociechy.