Skip to main content

Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

 
1. Sklep internetowy pod adresem internetowym: gadasie.pl/sklep (dalej jako: „Sklep Internetowy”), jest prowadzony przez Centrum Terapii Gadasie Aleksandra Wasilewska (dalej: CT Gadasie) z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-180), ul. Dąbka 23/17, posiadające 
NIP 7722358223.
2. W celu korzystania z usług Sklepu Internetowego, urządzenia i system teleinformatyczny muszą spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy.
3. Użytkownik w celu utworzenia konta lub złożenia zamówienia jest zobowiązany zapoznać się 
z niniejszym regulaminem (dalej jako: „Regulamin”) i zaakceptować jego postanowienia.
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: gadasie.pl w formie, która umożliwia jego przeglądanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Treści przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 


§ 2
Definicje

 
1. Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez CT Gadasie dostępny pod adresem: gadasie.pl, za pośrednictwem którego CT Gadasie prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia Treści Cyfrowe bez Nośnika, a także może świadczyć inne usługi.
3. Zamówienie – zamówienie na Treści Cyfrowe bez Nośnika lub Produkt złożone przez Użytkownika w Sklepie.
4. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika lub zakupu Produktu.
5. Treści Cyfrowe bez Nośnika – dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika – odpłatne udostępnienie przez CT Gadasie Treści Cyfrowych bez Nośnika na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.
7. Zamówienie – zamówienie na Treści Cyfrowe bez Nośnika złożone przez Użytkownika 
w Sklepie bądź wiążące oświadczenie woli Kupującego, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sklepem na warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.
8. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik 
e-booków).
9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy CT Gadasie a Kupującym, na mocy której CT Gadasie przenosi na Kupującego własność Produktu lub Produktów za ustaloną cenę.
10. Produkt, Produkty – towary prezentowane w Sklepie Internetowym przez CT Gadasie, 
na które Kupujący może złożyć Zamówienie.
11. Regulamin – niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz CT Gadasie związane z korzystaniem ze Sklepu i udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika oraz zakupu Produktów.
 


§ 3
Postanowienia informacyjne


1. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
a. adres internetowy: gadasie.pl,
b. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c. adres korespondencyjny: CT Gadasie Aleksandra Wasilewska,
ul. Dąbka 23/17 80-180 Gdańsk.
2. Umowa udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika lub Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem/Kupującym a CT Gadasie, zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z usług Sklepu powinna zapoznać się 
z Regulaminem.
4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym 
w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo CT Gadasie może komunikować się 
z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub CT Gadasie związanych 
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Odpowiedzi będą udzielane przez CT Gadasie bez zbędnej zwłoki również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
5. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
6. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym 
w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
7. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Kupującego posiadania aktywnego 
i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
8. Akceptacja Regulaminu jest czynnością niezbędną dla zawarcia umowy pomiędzy CT Gadasie i Użytkownikiem, której przedmiotem są Produkty lub Treści Cyfrowe bez Nośnika.


§ 4
Polityka prywatności


1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, 
a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.
2. CT Gadasie dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto CT Gadasie chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2017, poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), przez Administratora 
w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
4. Administratorem Danych Osobowych jest CT Gadasie z siedzibą w Gdańsku, ul. Dąbka 23/17 80-180 Gdańsk, tel. 505-063-889, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej jako: „Administrator”).
5. Gromadzone dane osobowe podane są przez Użytkownika dobrowolnie, lecz ich podanie jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu,
b. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Produktu,
c. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep;
d. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
e. realizacji Zamówień, obsługi reklamacji;
f. umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą, dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;
g. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do CT Gadasie, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie;
h. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych, za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika;
i. przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
6. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym 
w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
8. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Użytkownikiem.
9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
10. W sklepie wykorzystywane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Logi serwera mogą zawierać informacje takie jak typ i wersja przeglądarki. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie gadasie.pl.
11. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym, Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych CT Gadasie stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
14. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie gadasie.pl
15. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie lub w Polityce prywatności, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności postanowienia RODO.
 


§ 5
Ogólne zasady składania zamówień


1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Kupującemu następujące informacje:
a. dokładny opis danego Produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty; d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
2. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie, na stronie: gadasie.pl.
3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku “Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Kupujący podaje następujące dane:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. NIP (dla firm),
e. dane adresowe.
4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”, b. z widoku koszyka kliknąć w przycisk lub „Przejdź do kasy”,
b. wybrać z listy kraj miejsca zamieszkania lub siedziby Kupującego,
c. podać adres e-mail, na który mają zostać wysłany e-mail z informacją jak uzyskać dostęp do zamówionych Produktów,
d. wybrać sposób płatności za Zamówienie,
e. podać wymagane dane Kupującego,
f. podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
g. zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, zakup nie może być sfinalizowany,
h. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
i. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”,
j. po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma wiadomość z danymi do przelewu zwykłego.
5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich.
6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia Zamówienia złożonego przez Kupującego.
a. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu Zamówienia przez Kupującego;
b. Sklep może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Kupującego danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
7. Kupujący i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego Zamówienia.
 

§ 6
Płatności


1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a. zwykły przelew na nr konta: CT Gadasie Aleksandra Wasilewska, ul. Dąbka 23/17 80-180 Gdańsk, Alior Bank S.A. 55 2490 0005 0000 4500 2328 0358,
b. system płatności elektronicznych Przelewy24.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.
2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Kupującego, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Zamówiony Produkt jest wysyłany/udostępniony w ciągu 24 h od złożenia/złożenia i opłacenia Zamówienia na adres korespondencyjny/adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
4. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT: a. Imię i nazwisko/nazwa firmy; b. Adres zamieszkania/siedziby, c. Numer NIP (w przypadku firm), d. Numer Zamówienia, e. Adres korespondencyjny.
5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
6. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych Produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Kupującym, którzy wyrazili na to zgodę.
 


§ 7
Warunki udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika


1. Treści Cyfrowe bez Nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez CT Gadasie potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
2. Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika Użytkownikowi następuje:
3. poprzez ich udostępnienie do pobrania na Urządzenie Użytkownika lub instalacji na takim Urządzeniu; lub b. poprzez udostępnienie Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej kodu umożliwiającego uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowych bez Nośnika i ich pobranie ze strony internetowej (np. kupon na kurs lub aplikację).
4. Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.
 


§ 8
Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem 
oraz do pobrania treści cyfrowych


1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1, jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
4. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika.
5. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
6. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika.
7. Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika.
 


§ 9
Zasady ogólne odstąpienia od umowy

 
1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów niż przewidziane przepisami prawa - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu. b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym 
CT Gadasie poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Aktualny formularz odstąpienia od umowy stanowi integralną część Regulaminu.
4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, według swojego wyboru:
a. poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie Sklepu,
b. poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c. poprzez wysłanie tego oświadczenia pocztą na adres: 80-180 Gdańsk ul. S. Dąbka 23/17.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
6. CT Gadasie ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić CT Gadasie Produkt/Produkty niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni.
8. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy, CT Gadasie zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. CT Gadasie dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Użytkownik otrzyma od CT Gadasie zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od CT Gadasie ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, CT Gadasie niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W przypadku nie podania numeru konta, zwrot płatności zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres Użytkownika.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 


§ 10
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy


 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 11
Reklamacje


1. CT Gadasie zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto CT Gadasie zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika oraz Produkty bez wad.
2. Użytkownik może zgłosić CT Gadasie reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika lub Produkty dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika lub Produkty są niezgodne 
z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie udostępnionej Treści Cyfrowej bez Nośnika lub Produktu, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady, oraz numer Zamówienia. Złożenie reklamacji ułatwi Użytkownikowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
6. CT Gadasie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie,
nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. CT Gadasie poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym CT Gadasie.
8. Jeżeli CT Gadasie uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać, czy preferuje naprawę, czy wymianę Treści Cyfrowych bez Nośnika lub Produktu na nowe, chyba że doprowadzenie do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez CT Gadasie.
9. Jednak jeśli CT Gadasie nie dokona naprawy lub wymiany Treści Cyfrowych bez Nośnika lub Produktu na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych bez Nośnika lub Produktu będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika lub Produkt były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli CT Gadasie nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
10. W toku rozpatrywania reklamacji CT Gadasie może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 


§ 12
Zastrzeżenia i odpowiedzialność


1. CT Gadasie udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Treści Cyfrowych bez Nośnika znajdujących się w Sklepie. CT Gadasie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za takie Treści Cyfrowe bez Nośnika wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, CT Gadasie zastrzega, że Użytkownik nie może:
a. zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także
b. podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
3. Treści zamieszczone przez CT Gadasie w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej CT Gadasie lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych z Udostępnianiem Treści Cyfrowych bez Nośnika, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody CT Gadasie lub innego podmiotu uprawnionego.
4. CT Gadasie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od CT Gadasie których CT Gadasie przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
a. przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika;
b. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
c. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;
d. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
e. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
5. W każdym przypadku niedostępności Sklepu, CT Gadasie podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
6. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
a. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
b. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu; c. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
c. przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Treści Cyfrowe bez Nośnika, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Treści Cyfrowe bez Nośnika (tzw. „robotics”).
7. Na wypadek naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów wskazanych powyżej, CT Gadasie zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umów lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od CT Gadasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 
§ 13
Rozwiązanie Umowy


1. CT Gadasie może w każdym czasie wypowiedzieć umowę w przypadkach wskazanych w Regulaminie za miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz z ważnych przyczyn, a mianowicie:
a. w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie w jakim wpływa prawa i obowiązki Stron;
b. konieczności zmiany sposobu świadczenia usług z uwagi na względy techniczne lub technologiczne;
c. zmiany w zakresie świadczenia usług objętych Regulaminem wskutek modyfikacji, wprowadzenia nowych lub usunięcia usług objętych Regulaminem.
2. CT Gadasie może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w Regulaminie za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia oraz w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Kupujący korzysta z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności bez intencji wywiązania się z umowy sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia oraz w przypadku podania danych nieaktualnych lub nieprawdziwych może uniemożliwiających realizację Umowy.


 
§ 14
Zmiany regulaminu


1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
2. CT Gadasie zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu - najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, CT Gadasie zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień, a także nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika zamówionych i opłaconych przed publikacją zmiany Regulaminu.
6. Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).
 


§ 15
Postanowienia końcowe


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
4. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem;
c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).