Skip to main content

Zespół Centrum Terapii Gadasie


Jesteśmy ekipą przyjaznych terapeutek i terapeutów, których pasją jest rozwój i terapia człowieka. Regularnie poszerzamy swoją wiedzę, a każda z nas ma na koncie bogate doświadczenie zawodowe.

 • Aleksandra Wasilewska

Aleksandra Wasilewska

Założycielka CT Gadasie, logopedka wczesnej interwencji, filolożka języka polskiego
Wykształcenie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: studia I. stopnia – filologia polska, specjalność: logopedia
 • Uniwersytet Gdański: studia II. stopnia – logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna
Doświadczenie
 • Logopedka – Gdańska Fundacja Oświatowa – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek” – GASP, ISG, GLA, Przedszkole Preludium,
 • Logopedka – Towarzystwo Edukacyjne „Lokomotywa” w Sopocie,
 • Logopedka – NZOZ „Przychodnia Brzeźno” Sp. z o. o. – Poradnia Logopedyczna,
 • Instruktorka warsztatów logopedii artystycznej dla dzieci – program autorski – w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie,
 • Animator kultury w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie,
 • Logopedka – Niepubliczne Przedszkole Little Harvard w Gdańsku,
 • Logopedka – Niepubliczne Przedszkole Bajkoland w Gdańsku,
 • Logopedka – Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „Oditis”,
 • Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego,
 • Wolontariuszka w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu,
 • Logopeda – CET: Centrum Edukacji Twórczej: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kowale,
 • Logopeda – Żłobek A KUKU Gdańsk,
 • Logopeda – Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori Gdańsk,
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Marchewka Gdańsk.
Kursy i szkolenia
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne dr n. hum. Marzena Machoś,
 • Webinar: APD w USA, organizator: Sensimatic K.Zienkiewicz
 • Webinar: Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym – dr M. Rządzka – Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń Discurso,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – Sztuka Mówienia (Gdynia) – E. Mendala-Kwoczek,
 • Wideofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci – perspektywa logopedy – dr E.Winnicka – Terapeuci na walizkach kursy i szkolenia,
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®. Organizator: APD-Medical Sp.z.o.o.,
 • Warsztaty: Jogopedia – joga i logopedia dla dzieci – Instytut Mowy Ruchu Movopedia M.Stelmach-Lewandowska,
 • Mindfulness – Treningi uważności w pracy z dziećmi – E.Ołtarzewski (Uniqskills),
 • Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania – dr M.Szmaj (CSDiTD),
 • Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią – dr M.Szmaj (CSDiTD),
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu strategie leczenia wg. Marsha D. Klein oraz Tracy A. Delaney – dr M.Szmaj (CSDiTD),
 • Konferencja: Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania – prof. J.Cieszyńska (Wydawnictwo Edukacyjne),
 • Youthpass – europejski certyfikat edukacji pozaformalnej,
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną I st. – dr M.Chęciek (UG),
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne – M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop),
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii – dr M.Szmaj (CSDiTD),
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii – dr M.Szmaj (CSDiTD),
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna – dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia),
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – dr M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop),
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej SMURF – dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia),
 • ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego.

Kalina Nowogórska

Doula, pedagożka, oligofrenopedagożka, nauczycielka chemii
Wykształcenie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie – studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie – studia podyplomowe: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Stowarzyszenie Doula w Polsce – Szkolenie dla doul
 • Centrum Nauki o Laktacji – Promotor Karmienia Piersią
 • Studium Pedagogiczne przy Politechnice Gdańskiej
 • Politechnika Gdańska: Wydział Chemiczny – Technologie Ochrony Środowiska studia magisterskie
Doświadczenie
 • Doula i Promotorka Karmienia Piersią – Firma DULOVO, Stowarzyszenie Doula w Polsce i Centrum Nauki o Laktacji:
  • Wspieranie kobiet i ich rodzin w okresie okołoporodowym.
  • Wspieranie w karmieniu piersią.
  • Tworzenie rodzicielskich grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców.
  • Założenie i prowadzenie Klubu Mam BOBOrunia na Oruni Górnej.
  • Współtworzenie ogólnopolskich akcji we współpracy m.in. z Fundacją Rodzić po Ludzku, Fundacją Promocji Karmienia Piersią, np. Tydzień Godnego Porodu, Mlekoteka.
  • Wypożyczalnia dla rodziców.
 • Nauczyciel – „ORLEN School Project” – PKN ORLEN i NANO Marketing Sp. z. o. o. – prowadzenie interaktywnych lekcji chemii, na temat ropy naftowej, na terenie województwa pomorskiego.
 • Nauczyciel chemii – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku Nowym Porcie
Kursy i szkolenia
 • “Narzędzia coachingowe w pracy douli” – Fundacja Kaizen
 • Doradca noszenia dzieci w chustach –  Akademia Noszenia Dzieci
 • Masaż Rebozo – zastosowanie w okresie okołoporodowym (Akademia Rebozo)
 • “Wsparcie w połogu” – Stowarzyszenie Doula w Polsce
 • Konferencja Laktacyjna w Gdyni
 • Konferencja “Doula – wyzwania i możliwości” – Stowarzyszenie
  Doula w Polsce
 • “Aktywna ciąża” – Pomorska Szkoła Fitness 4Fit
 • Szkolenie dla osób prowadzących grupy wsparcia dla mam karmiących piersią – Fundacja Promocji Karmienia Piersią
 • Konferencja “Rozwój i Komunikacja” – Stowarzyszenie Doula w Polsce
 • Kalina Nowogórska
 • Joanna Chyła

Joanna Chyła

Oligofrenopedagożka, terapeutka SI, terapeutka ręki
Wykształcenie
 • Studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: kierunek - pedagogika specjalna; specjalizacja - oligofrenopedagogika.
 • Studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu: kierunek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną.
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim: kierunek – pedagogika specjalna; specjalizacja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, kierunek - Integracja sensoryczna.
Doświadczenie
 • Wolontariat w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu.
 • Wolontariat w Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych jako hipoterapeuta.
 • Praca w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci Autystycznych „Niebieska Kraina” w Grudziądzu w charakterze nauczyciela – oligofrenopedagoga.
 • Praca w Przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem Centrum Terapii Autyzmu "Sotis" w Gdańsku.
 • Praca w szkole podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.
Kursy i szkolenia
 • Kurs doskonalący I stopnia Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. 
 • Kurs doskonalący I stopnia Polskiego Języka Migowego.
 • Narzędzia diagnostyczne procesów SI - Testy Południowo-Kalifornijskie w ocenie jakościowej. - Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami - OKNO Kalifornijskie w ocenie jakościowej,
 • Szkolenie: „Nerw błędny i jego znaczenie kliniczne z perspektywy integracji sensorycznej” Prowadzący: W. Kozłowski Toruń 2023.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia.

Julia Bocian

Psycholożka, psychotraumatolożka
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański: Psychologia, specjalizacja: psychologia sądowo-penitencjarna i zagrożeń społecznych,
   
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne dla psychologów,
   
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, studia podyplomowe: psychotraumatologia.
   
Doświadczenie
Nauczyciel wspomagający: Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego, Gdańsk.
Kursy i szkolenia
 • Kurs trenera Treningu Umiejętności Społecznych TUS - Centrum Sens,
 • "Jak pracować z pacjentami wychowywanymi w rodzinach, w których był problem z alkoholem" Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie "Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Interwencja kryzysowa, jak pracować z osobą, która dotknęła nagła tragedia, "Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży" Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • Wspieranie rozwoju i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego"  Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości"  Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Jak pracować z pacjentem z zaburzeniami dysocjacyjnymi" Szkoła Psychoterapii Dialog, 
 • "Czym jest depresja i jak pracować z jej objawami na różnych etapach jej nasilenia"  Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Jak pracować z pacjentem, który żyje w ciągłym lęku i zmartwieniu"  Szkoła Psychoterapii Dialog,
 • "Jak rozpoznać wczesne oznaki psychozy i jak pomóc pacjentowi, który ich doświadcza" Szkoła Psychoterapii Dialog.
 • Julia Bocian
 • Monika Kreft

Monika Kreft

Neurologopedka, terapeutka ortodoncji funkcjonalnej MFS
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański: Logopedia - studia magisterskie, specjalizacja: neurologopedia i wczesna interwencja logopedyczna, 
 • Uniwersytet Gdański: Logopedia: studia licencjackie.
Doświadczenie
 • Logopedka: Centrum Terapii Neurologopedycznej – CTN,
 • Logopedka w żłobku i Przedszkolu Trampolina,
 • Logopedka w gabinecie logopedycznym – „Pracownia Broki”,
 • Aupair – nauczycielka języka angielskiego w Hiszpanii. 
Kursy i szkolenia
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz Symultaniczno-Sekwencyjna metoda nauka czytania – dr Zdzisława Orłowska-Popek,
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia – Ewa Grzelak
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Moduł 1 – dr Anna Regner
 • Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie – Aleksandra Rosińska
 • ACC w autyzmie – Ewa Grzelak
 • Strategiczna Metoda Usprawniania Fonemów – prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w Logopedii – dr Martyna Brychcy 
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego – dr Małgorzata Gawryl
 • Karmienie dziecka jako funkcja prymarna dla rozwoju mowy i komunikacji – Ilona Brzozowska-Misiewicz
 • Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna FTM - Prof. Danuta Pluta - Wojciechowska
 • Ocena funkcjonalna taktu ustno-twarzowego - Ewelina Mendala - Kwoczek
 • "Masaż Shantali Special Care" Ilona Brzozowska-Misiewicz

Ewelina Cymbaluk

Neurologopedka
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański: studia magisterskie - Logopedia, specjalizacja: neurologopedia,
 • Uniwersytet Gdański: studia magisterskie – Pedagogika wczesnej edukacji.
Doświadczenie
 • Nauczycielka wczesnej edukacji: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku,
 • Edukatorka  robotyki i programowania: Roboplanet,
 • Praktyka pedagogiczna w Niepublicznym Przedszkolu MiniMontessori w grupie terapeutycznej,
 • Praktyka logopedyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku,
Kursy i szkolenia
 • Mutyzm wybiórczy – pomoc dziecku i jego rodzinie,
 • Co powinniśmy wiedzieć o wędzidełku? 
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole, 
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Logopedia Przedszkolna i Wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy. 
 • Terapia miofunkcjonalna I i II stopnia / A. Rosińska
 • Zaburzenia miofunkcjonalne w praktyce logopedy. Diagnoza i terapia / A. Halasz
 • Skrócone wędzidełko wargi, języka – interwencja terapeutyczna niemowląt i dzieci starszych / A. Jaźwińska-Chren
 • Wibratory logopedyczne wykorzystywane w terapii logopedycznej / A. Kożdoń
 • Afazja – przyczyny, diagnoza, terapia / A. Skirgiełło Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole / A. Skirgiełło
 • Artterapia w edukacji początkowej / A. Skirgiełło Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym / D. Kupczyk
 • Emocje dziecka – lęk / M. Giers
 • Metody wywoływania głosek / R. Bronisz
 • Zabawy sensoryczne w terapii logopedycznej małego dziecka / B. Pietrowska
 • Ewelina Cymbaluk
 • Edyta Maciukanis

Edyta Maciukanis

Logopedka wczesnej interwencji, neurologopedka
Wykształcenie
 • Instytut Logopedii i Polonistyki UWM w Olsztynie: studia I stopnia: logopedia, specjalizacja: logopedia artystyczna  
 • Uniwersytet Gdański: studia II stopnia: logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna
 • Uniwersytet Gdański: studia podyplomowe: neurologopedia 
Doświadczenie
 • Logopeda – Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o.
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Mały Król”,
 • Praktyka logopedyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sejny
 • Praktyka TRJ (Test Rozwoju Językowego TRJ) – Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania, Sejny
 • Praktyka logopedyczna w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie
 • Praktyka logopedyczna w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie
Kursy i szkolenia
 • MFT -9-99 sTArs Miofunkcjonalna terapia ze specjalną terapią s/sz według A.Kittel,
 • ETTHNO elastyczno-terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii – dr M. Brychcy
 • Badanie słuchu – warsztat praktyczny, A.Kaproń,
 • ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego
 • FTM – Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci  od 4. roku życia z dyslalią obwodową, dr hab. prof. D.Pluta-Wojciechowska,
 • Programowanie języka, K. Grecka,
 • Terapia dzieci z wadą słuchu w szkole, A.Kaproń,
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (III-stopniowy), Organizator: Instytut Wspomagania Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,
 • Warsztaty: “urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii”,
 • Warsztaty: “Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)”,
 • Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu –
  Katarzyna Grecka CEO Teczka Logopedy Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu – Aleksandra Rosińska,
 • Praca z pacjentem z obniżonym napięciem mięśniowym Aleksandra Listwoń,
 • Ortodoncja dla logopedów Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w
  ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym Aleksandra Listwoń,
 • Wybiórczość pokarmowa. Diagnoza i terapia logopedyczna mgr Agata Kalina,
 • Ogólnopolska konferencja Naukowa “Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”. wrzesień 2021, dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG 
 • TRENING KARMIENIA. PRAKTYCZNY WARSZTAT TERAPEUTY. mgr Agata Kalina,
 • Terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń
  artykulacyjnych głosek s / sz wg Niny Forester i A. Kittel / Całościowa koncepcja pracy
  z ciałem POZIOM II, paradowski design Kondrad Paradowski.
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia - Ewa Grzelak
 • MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji PRKM- dr Bogusława B. Kaczmarek Diagnoza i terapia miofunkcjonalna - Aleksandra Rosińska
 • AAC – tworzenie i wprowadzanie indywidualnego narzędzia do komunikacji – Ewa Grzelak
 • ADOS- 2 w diagnostyce klinicznej - Dr n  med. Agnieszka Rynkiewicz

Izabela Kwiecień

Terapeutka SI, neurologopedka, terapeutka INPP
Wykształcenie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Studia I stopnia, kierunek: Terapia Zajęciowa,
 • Uniwersytet Gdański, Studia II stopnia, kierunek: Logopedia, specjalizacja: neurologopedyczna,
 • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: integracja sensoryczna.
Doświadczenie
 • Terapeutka INPP, logopedka, terapeutka SI w Centrum Terapii Neurologopedycznej CTN Gdańsk.
Kursy i szkolenia
 • Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska: Roczne szkolenie INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej,
 • Karmienie dziecka jako funkcja prymarna dla rozwoju mowy i komunikacji – prowadząca: I. Brzozowska-Misiewicz,
 • Wykorzystanie zabawy i bajki w terapii dziecka,
 • „Oddech to podstawa w terapii logopedycznej”. Szkolenie prowadzone było przez mgr Sylwię Zasada,
 • „Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych-podejście interdyscyplinarne”. Prowadząca: mgr Klara Francuz-Matwiejczyk. 
 • Izabela Kwiecień
 • Nina Bała

Nina Bała

Pedagożka, terapeutka ręki, trenerka TUS
Wykształcenie
 • GWSH Gdańsk - Studia magisterskie: Pedagogika
Doświadczenie
 • Właścicielka Żłobków Mały Żuczek
Kursy i szkolenia
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia Soyer.edu
 • Kurs: Terapia ręki Soyer.edu

Joanna Szumowska

Pedagożka, terapeutka SI, terapeutka ręki, trenerka TUS
Wykształcenie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, studia licencjackie - kierunek: Pedagogika pracy socjalnej,
 • Ateneum Szkoła Wyższa, studia magisterskie – kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, studia podyplomowe – kierunek: Integracja sensoryczna.
Doświadczenie
 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, 
 • MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Kursy i szkolenia
 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej II stopień,
 • Kurs Trenera TUS,
 • Terapeuta Ręki – diagnoza, terapia, masaż,
 • Dialog motywujący dla zaawansowanych,
 • Szkoła Animatorów Profilaktyki.
 • Joanna Szumowska
 • Karolina Stochaj

Karolina Stochaj

Logopedka wczesnej interwencji
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański, studia magisterskie, kierunek: logopedia, spec. wczesna interwencja logopedyczna
 • Uniwersytet Gdański, studia licencjackie, kierunek: logopedia
Doświadczenie
 • Wolontariusz w Domu im. Korczaka –Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku,
 • Praktyki studenckie w NZOZ Przychodni „Brzeźno” w Gdańsku (logopedia),
 • Praktyki studenckie w Szkole Podstawowej  nr 75 w Gdańsku (logopedia), 
 • Praktyki studenckie w Szkole Podstawowej nr 76 w Gdańsku (nauczanie języka polskiego), 
 • Praktyki studenckie w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Grudziądzu (logopedia),
 • Logopedka: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku
Kursy i szkolenia
 • Programowanie języka „od sylaby do zdania”,
 • Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu,
 • Dyslalia: rozpoznawanie wad wymowy, planowanie terapii logopedycznej,
 • Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapii logopedycznej,
 • Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne,
 • Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu,
 • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne,
 • Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu.

Ewa Rybicka

Nauczycielka wychowania fizycznego, terapeutka SI, psychodietetyczka, terapeutka ręki
Wykształcenie
 • WSB Gdańsk – studia podyplomowe – Psychodietetyka
 • AWFiS Gdańsk – wychowanie fizyczne – II stopień
 • PWSZ Koszalin – kierunek wychowanie fizyczne
Doświadczenie
 • Ukończony Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Ukończenie szkolenia wojskowego w ramach programu Legii Akademickiej
 • Klub Łączpol AWFiS Gdańsk – piłka ręczna
 • Trener piłki ręcznej – kategoria B
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące,
 • Gdańska Szkoła Podstawowa – nauczyciel wychowania fizycznego oraz terapeuta integracji sensorycznej.
Kursy i szkolenia
 • Certyfikowany kurs I i II stopnia – Terapeuta Integracji Sensorycznej PSTIS Warszawa (członek)
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej l i ll stopnia diagnoza - terapia - masaż - ProCentrum 
  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Gdańsku
 • Ewa Rybicka
 • Klaudia Jędrzejczyk

Klaudia Jędrzejczyk

neurologopedka, terapeutka ortodoncji funkcjonalnej MFS
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański • studia magisterskie na kierunku Neurologopedia
 • Uniwersytet Gdański • studia licencjackie na kierunku Logopedia
 • Liceum Ogólnokształcące im. Hieronima Derdowskiego • profil prawniczo-humanistyczny
Doświadczenie
 • Akademickie Liceum dla Młodzieży MAGELLANUM • logopeda
 • Centrum Medyczne SOPMED • neurologopeda
 • Centrum Terapii Neurologopedycznej CTN • neurologopeda
 • Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne KID • logopeda
 • Pracownia Terapeutyczna Broki • logopeda
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy • praktyki neurologopedyczne
 • Przedszkole Nad Rzeczką • logopeda
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna • praktyki logopedyczne
Kursy i szkolenia
 • Leczenie Zburzeń Motorycznych Jamy Ustnej Systemem MFS • Szkolenie modułowe
 12 I - 20 IV, org. prof. Jose Duran Von Arx oraz lek. stom. Monika Ośko.
 • Standardy postępowania w ankyloglosii. Dzieci od 3 roku życia. Współpraca logopedy z lekarzem • webinar
 22 X 2022, org. DONATA OZIEMCZUK, MONIKA OWSIANOWSKA


 • Wykorzystanie trainerów ortodontycznych w terapii logopedycznej • webinarium
 22 IX 2022, org. CENTRUM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I SZKOLEŃ DISCURSO, prow. ALICJA KOPERTYŃSKA


 • Terapia manualna w gabinecie logopedycznym • szkolenie
16–17 V 2022, org. ODNOVA SZKOLENIA, prow. MARIAN MAJCHRZYCKI 

 • Ankyloglosja – wędzidełko języka. Diagnoza i terapia przed i po zabiegu • szkolenie
 11 V 2022, org. TECZKA LOGOPEDY, prow. ALEKSANDRA ROSIŃSKA


 • Diagnoza funkcjonalna. Połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie • szkolenie
 11 V 2022, org. TECZKA LOGOPEDY, prow. ALEKSANDRA ROSIŃSKA
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych — moduł II • szkolenie
 3–4 XII 2021, org. INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ, prow. ANNA REGNER 

 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego • szkolenie
20–21 VIII 2021, org. INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU eMKa, prow. MAŁGORZATA GAWRYL
 • 

FTM — Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci
od 4 roku życia z dyslalią obwodową) • szkolenie 
16 VII 2021, org. PRZEMYSŁAW SOBOLEWSKI, prow. DANUTA PLUTA- -WOJCIECHOWSKA 

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- -twarzowych — moduł I • szkolenie
 28–29 V 2021, org. CENTRUM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I SZKOLEŃ DISCURSO, prow. ANNA REGNER
 • 
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji • szkolenie
 25 X 2020, org. CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ, prow. ZDZISŁAWA ORŁOWSKA-POPEK 

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej — diagnoza — terapia — masaż I i II stopnia • szkolenie
8 XII 2019, org. PROCENTRUM 

 • Diagnoza i terapia dziecka z Opóźnionym Rozwojem Mowy • kurs
 XII 2019, org. UNIQSKILLS
 • Nasz Autyzm • konferencja naukowa z okazji obchodów Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie
 12 IV 2018, SOPOT, org. FUNDACJA DOM RAIN MANA, SPOTOTEKA — GALERIA KULTURY MULTIMEDIALNEJ, OŚRODEK CHORÓB RZADKICH przy UCK 

 • Personalizacja i innowacyjność w terapii, nowoczesne technologie oraz społeczne formy wsparcia we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. O metodzie Prof.
A. Tomatisa i nie tylko • konferencja naukowa
 7 IV 2018, GDAŃSK, org. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, DREAMLAB TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY, DREAMLAB NIEPUBLICZNA PORADNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU 

 • Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu • webinar 1 III 2018, org. LOGOPEDZI LOGOPEDOM, prow. JUSTYNA WALCZAK

Natalia Szreder

Pedagożka, terapeutka SI, Trenerka TUS, terapeutka ręki
Wykształcenie
 • Akademia Pomorska w Słupsku: Studia magisterskie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 • Kaszubsko Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie - studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
Doświadczenie
 • Pedagog wychowawca: Fundacja Rodzina Nadziei
 • Pedagog wychowawca: Fundacja Rodzinny Gdańsk
 • Nauczyciel: Publiczne Przedszkole Słoneczna Kraina Gdansk
Kursy i szkolenia
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni: Przygotowanie pedagogiczne
 • Natalia Szreder
 • Katarzyna Tkacz

Katarzyna Tkacz

Psycholożka, oligofrenopedagożka, trenerka TUS, terapeutka ręki, terapeutka SI.
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański: studia magisterskie: psychologia dzieci i młodzieży, psychologia sądowo-penitencjarna 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
Doświadczenie
 •  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 •  IWRD Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Gdańsku
 •  Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Gdańsku – wolontariat
 •  Akademia Przyszłości w Rodzinnych Domach Dziecka 
 •  Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskowicach Wielkich – praktyki
 •  Przedszkole Specjalne nr 72 w Gdańsku – praktyki
Kursy i szkolenia
 • III-stopniowy kurs: terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • I i II stopień: Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • Edukator Rodziców: Pozytywna Dyscyplina
 • “Metoda Dobrego Startu” – trzystopniowy kurs doskonalący
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • Akademia Wiedzy o FAS
 • Narzędzia: M-CHAT T-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka 
 • Sensoraki – jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci
 • Webinar: TUS a zachowania trudne
 • Webinar: opóźniony rozwój mowy
 • Wybiorczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, 2022 M. Baj – Lieder
 • Zaburzenia wypróżniania u dzieci, 2022 K. Orban 

Paulina Chojnowska

Neurologopedka
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański: Kierunek: logopedia Specjalizacja: neurologopedia Poziom wykształcenia: magister
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kierunek: logopedia, Poziom wykształcenia: licencjat
Doświadczenie
 • Neurologopeda - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" Pruszcz Gdański
 • Neurologopeda - Edukacyjna Wyspa Małego Króla Pruszcz Gdański
 • Nauczyciel logopeda - Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 Gdańsk
 • Nauczyciel logopeda - Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 Gdańsk
Kursy i szkolenia
 • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Stopień 1.
 • Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej
 • Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej
 • Kurs Terapia Miofunkcjonalna I. Kompleksowy program obszaru orofacjalnego. Stopień I
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii.
 • Kinesiotaping logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
 • Terapia logopedyczna pacjenta z wadą zgryzu
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
 • Terapia miofunkcjonalna. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie
 • Programowanie języka - projektowanie terapii w oparciu o zasady programowania języka
 • Warsztaty "Urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii" Warsztaty "Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)"
 • Akademia Przyszłości Olsztyn, Tutor - praca indywidualna z uczniem szkoły podstawowej. Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" Sejny - Udział w projektach regionalnych i międzynarodowych: "Atlantyda Pogranicza" (tworzenie przewodnika po Polsce północno-wschodniej, Kaliningradzie i Kiejdanach na Litwie), "Lektorium Sejneńskie", międzynarodowa "Wioska Budowniczych Mostów. Opowieści o współistnieniu. Medea: obca - inna - swoja", "Dialog o Wilnie", "Abecadło dzieciństwa - krasnogrudzki Miłosz".
 • Paulina Chojnowska
 • Piotr Gruszkowski

Piotr Gruszkowski

Psycholog, trener TUS
Wykształcenie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunek: psychologia
 • Studia Podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne.
Doświadczenie
 • Psycholog: Centrum Terapii Autyzmu "Sotis" w Warszawie,
 • Psycholog: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza,
 • Psycholog: "Lawendowy Król" - Niepubliczny Punkt Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, Pruszcz Gdański,
 • Psycholog, Koordynator: "Lawendowy Król" Szkoła Podstawowa, Pruszcz Gdański
Kursy i szkolenia
 • III-modułowy Kurs Bazowy Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce,
 • Kurs: Uprawnienia trenera eegbiofeedback pierwszego stopnia do prowadzenia terapii eegbiofeedback,
 • Kurs "Picture Exchange Communication System - Poziom 1,
 • Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych dla osób z Zespołem Aspergera.

Monika Romejko

Neurologopedka, pedagożka specjalna
Wykształcenie
 • Ateneum Szkoła Wyższa Pedagogika Specjalna
 • Uniwersytet Gdański/ Gdański Uniwersytet Medyczny – Neurologopedia
 • Uniwersytet Gdański - Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią Uniwersytet Gdański
Doświadczenie
 • Nauczycielka/pedagożka specjalna w przedszkolu nr 77 specjalnym dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Gdańsku,
 • Neurologopedka w Centrum ,,Logozaurus” w Gdańsku
 • Logopedka/neurologopedka w Centrum Terapii Neurologopedycznej,
 • Wolontariuszka na letnim turnusie neurologopedycznymn Miry Rządzkiej w Lądku Zdrój. Opieka i obserwacja zajęć dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i padaczką,
 • Logopeda w Fundacji "Ja Też" dla dzieci z Zespołem Downa w Gdańsku,
 • Wiceprzewodnicząca i członek Naukowego Koła Logopedów działającego przy Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Zakład Fotograficzny Agnieszki Wilczek.
Kursy i szkolenia
 •  ,,Warsztat wywoływania głosek w ujęciu motorycznym" - Ewa Grzelak,
 • ,,AAC: Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu się" – Alina Smyczek,
 • ,,Terapia dzięciecej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego
  uczenia się” – Ewa Grzelak,
 • ,,Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami edukacyjnymi” - dr Magdalena Grycman,
   ,,Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Stopień II” - Monika Jerzyk,  Centrum Rozwoju,
 •  ,,Elastyczny terapeutyczny taiping w logopedii” - dr Martyna Brychcy,
 • ,,Stymulacja traktu ustno-twarzowego” - Małgorzata Gawryl, Sztuka Mówienia w Gdyni,
 • ,,Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Stopień I” - Monika Jerzyk, Centrum Rozwoju,
 • ,,Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu i postawy ciała” -  dr n. zdr. Marta Wawrzynów, Centrum Terapii Logop w Gdańsku,
 • Ukończenie szkolenia ,,Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” - prof. Dr hab. Jolanta Panasiuk,
  ,,Karmienie terapeutyczne human touch”, prowadzonego przez Monikę Habik., organizowanego przez
  Logostrefę w Bydgoszczy,
 • Ukończenie szkolenia „Dysfagia- zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych” - dr Mira Rządzka – Sztuka Mówienia w Gdyni,
  „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna” - prof. Danuta Pluta-Wojciechowska - Fundację „Fonia” w Gdańsku,
 • „Terapia neurobiologiczna dla początkujących” - prof. Jagodę Cieszyńską, Centrum Metody Krakowskiej,
 • „Ćwiczenia funkcji słuchowych-rozwojowe programowanie terapii” - mgr Agnieszka Bala, Centrum Metody Krakowskiej,
 • „Ćwiczenia funkcji wzrokowych-rozwojowe programowanie terapii” - mgr Agnieszka Bala, Centrum Metody Krakowskiej,
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją” - dr Zdzisława Orłowska-Popek,  Centrum Metody Krakowskiej
 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu", Marta Korendo.
 • Monika Romejko
 • Agata Piaścik

Agata Piaścik

Psycholożka, trenerka TUS, terapeutka ręki
Wykształcenie
 • Psychologia - Studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS,
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne - Przygotowanie Pedagogiczne,
 • Studia podyplomowe Psychologia Dzieci i Młodzieży - wspomaganie rozwoju na Uniwersytecie SWPS,
Doświadczenie
 • Właścicielka firmy Make Sens Agata Piaścik
 • Praktykantka - Świetlica socjoterapeutyczna Fundacji Dr.Clowna w Gdańsku,
 • Nauczycielka Wspomagająca - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Mini Misie w Warszawie,
 • Psycholożka - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Mini Misie w Warszawie,
 • Psycholożka - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz",
 • Terapeutka Ręki - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"
 • Psycholożka - Niepubliczne Przedszkole Misie Tulisie,
 • Psycholożka - Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj.
Kursy i szkolenia
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych,
 • III Stopniowy Kurs Doskonalący – Terapia Behawioralna Dziecka z Autyzmem,
 • II Stopniowy Kurs Diagnoza i Terapia Ręki – Wspomaganie pisania oraz umiejętności motorycznych,
 • Organizacji Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej dzieciom z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dzieci i nastolatka?
 • Spektrum autyzmu u dzieci - wczesna diagnoza i wsparcie,
 • Dziecko w spektrum autyzmu - terapia i wsparcie na co dzień,
 • Kompetencji ogólnych IPET i WOPFU,
 • Obserwacja diagnostyczna dziecka - niepokojące objawy rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego,
 • Terapia Ręki, a lateralizacja - ćwiczenie koordynacji i koncentracji uwagi u dzieci,
 • Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci?
 • Czego potrzebują nastolatki - Problemy i wyzwania okresu dojrzewania,
 • Depresja u dzieci i młodzieży - Rozpoznanie i pierwsza pomoc
 • Kurs Realizacji Zajęć Rewalidacyjnych z Wykorzystaniem Różnych Technik Terapeutycznych,
 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,
 • Kurs Metody Dobrego Startu,
 • Kurs Bajkoterapii

Aleksandra Foremna

Neurologopedka
Wykształcenie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Studia licencjackie, logopedia
 • Uniwersytet Gdański - Studia magisterskie, logopedia spec. neurologopedia
Doświadczenie
 • Logopedka - Logoterapia. Gabinety terapeutyczne Beata Rzewnicka
 • Logopedka - Ogólnopolski Operator Oświaty w Poznaniu - Przedszkole i Szkoła Podstawowa Leonardo
Kursy i szkolenia
 • Warsztaty „Jak myślą osoby jąkające się?”
 • Kurs „Praca z pacjentem z implantem słuchowym”
 • Szkolenie uprawniające do wykorzystywania testu „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD”
 • Szkolenie „Skojarzenia do mówienia”
 • Kurs doskonalący „Zgryz otwarty – oddziaływania logopedyczne
 • Aleksandra Foremna
 • Paulina Gierczyńska

Paulina Gierczyńska

Fizjoterapeutka, terapeutka SI, oligofrenopedagożka, terapeutka ręki
Wykształcenie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie: studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oligofrenopedagogika
 
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie: studia licencjackie - Fizjoterapia 
 
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu: studia magisterskie - Fizjoterapia
 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna - studia podyplomowe na kierunku "Przygotowanie Pedagogiczne"
 
 
 
 
Doświadczenie
Przedszkole nr 35 w Gdańsku,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim,
Niepubliczny Zespół Przedszkolny "Magiczny Kuferek" w Kolbudach,
Grupa Edukacyjna EDU-ART Sp. z o. o. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pegaz" w Gdańsku,
Centrum Medyczno-Rehabilitacyje REVIMED w Gdańsku,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" 
Kursy i szkolenia
Neuromobilizacje,
Ortopodologia, 
"Stawy skroniowo-żuchwowe - diagnostyka i terapia",
Plastrowanie dynamiczne Kinesio Taping,
Masaż Kobido,
Sensoplastyka Trener 1 stopień,
Werbosensomotoryka moduł A Werbo-mówię. Kształtowanie mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
Odruchy pierwotne. Ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów,
Pomysły na zabawę rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
Uczeń trudny/uczeń z problemami,
Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
Wczesna diagnostyka małego dziecka,
Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe o podłożu senso-motorycznym,
Migrena czy ból głowy? Postepowanie terapeutyczne,
"Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii cz 1.",
Szkolenie II-stopniowe Integracja Sensoryczna,
Szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki",
Metoda dr Ackermanna, Bydgoszcz,
Masaż funkcyjny poprzeczny, Gdańsk,
Konferencja Kinetic Control "Ewaluacja Kinetic Control w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu",
Punkty spustowe, Poznań,
Konferencja naukowa, "Fizjoterapia w pediatrii",
Kurs podstawowy koncepcji PNF wg. standardów IPNFA, Wrocław 
Kinesiotaping KT1, KT2, Warszawa,

Zuzanna Marciniak

psycholożka, trenerka TUS, oligofrenopedagożka
Wykształcenie
Uniwersytet Gdański: studia magisterskie o kierunku psychologia ze specjalnością
neurobiopsychologia.
 
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera".
Doświadczenie
Trenerka umiejętności społecznych w Niepublicznym Przedszkolu „Marchewka”,
Terapeutka w Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku,
Asystentka osoby z zespołem Aspergera, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdyni,
Wolontariuszka w fundacji „Między Słowami” w Gdyni (pomoc w prowadzeniu terapii neuropsychologicznej– zajęcia indywidualnie oraz grupowe),
Wolontariuszka w Domu Pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku (wspomaganie terapeutów zajęciowych).
Kursy i szkolenia
Szkolenie „Stosowana analiza zachowania sposobem na efektywną edukację”,
Szkolenie Instrumental Enrichment (I poziom),
Szkolenie Trener TUS (I i IIstopień),
Szkolenie: Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” (II stopień),
Szkolenie „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” (I stopień),
Szkolenie „dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole”.
 • Zuzanna Marciniak
 • Klaudia Buller

Klaudia Buller

psycholożka, psychodietetyczka
Wykształcenie
 • Uniwersytet SWPS w Sopocie, kierunek: Psychologia,
 • Uniwersytet SWPS w Sopocie - studia podyplomowe na kierunku: psychodietetyka.
Doświadczenie
 • Wolontariuszka - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa,
 • Praktykantka - Pracownia Psychologii Pracy S.C. Psychotesty,
 • Praktykantka - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku,
 • Asystentka osoby niepełnosprawnej - Uniwersytet SWPS,
 • Wychowawczyni - Gdańskie Domy dla Dzieci - placówka specjalistyczno-terapeutyczna,
 • Psycholożka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 • Terapeutka środowiskowa - Centrum CBT.
Kursy i szkolenia
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • EEG Biofeedback - I Stopień,
 • Trust-Based Relational Intervention - Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu,
 • Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej,
 • Praca z różnymi typami klientów - psychologiczne aspekty pracy,
 • Uczestnictwo w doświadczeniach własnych - Genogram,
 • Planowanie i realizowanie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,
 • Kwalifikacja rynkowa - prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Magdalena Nogaj

Psycholożka, Trenerka TUS, Terapeutka ręki, Terapeutka integracji sensorycznej
Wykształcenie
 • SWPS - Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie, kierunek: psychologia kliniczna i zdrowia,
 • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Pedagog", studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.
Doświadczenie
 • Nauczyciel psycholog - Akademia Dobrej Edukacji,
 • Młodszy Wychowawca - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Piaskowy Dom".
Kursy i szkolenia
 • Kurs - „Autyzm/Zespół Aspergera, czyli co, jak i gdzie?” - Niepubliczna Placówka Kształcenia Kursowego KURSANT,
 • Kurs – „Interwencja kryzysowa” – Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu,
 • Kurs - „Seksuologia rozwojowa dzieci i młodzieży od 8. do 18. roku życia” – Uniwersytet SWPS,
 • Kurs - „Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami w spektrum autyzmu” – Fundacja Synapsis/ Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem,
 • Certyfikat uprawniający do prowadzenia Treningu umiejętności społecznych „TUS” - Fundacja Synapsis/ Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem,
 • Staż psychologiczny - „Równoważyj” - Pracownia Terapii i Rozwoju Dr Beata Urbaś,
 • SWPS (praktyka zawodowa - praktyka diagnostyczna w psychologii klinicznej) - Praktykantka,
 • Kurs zawodowy pn. „Social media”,
 • Kurs - „Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu,
 • Webinar – „ #MEDIAchallenge: przemoc językowa, jak sobie z nią radzić?” – Centrum Edukacji Medialnej, działające przy Polskim Radiu Kielce,
 • Kurs - „Terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka” – Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu.
 • Magdalena Nogaj
 • Alicja Gralec

Alicja Gralec

psycholożka, psychotraumatolożka, trenerka TUS, psychodietetyczka
Prowadzi terapię pacjentów:
- z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
- ze spektrum,
- samookaleczających się,
- z zaburzeniami osobowości,
- z zaburzeniami odżywiania,
- z wybiórczością pokarmową,
- z kryzysem psychicznym.
Wykształcenie
 • Psychologia Uniwersytet SWPS w Sopocie (jednolite studia magisterskie)
 • Psychotraumatologia - Uniwersytet Gdański (studia podyplomowe)
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów- Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (studia podyplomowe)
 • Psychodietetyka - WSB (studia podyplomowe w trakcie)
Doświadczenie
 • I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - CTSR
 • Racjonalna Terapia Zachowania poziom I - Centrum Szkoleniowe Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Racjonalna Terapia Zachowania poziom II - Centrum Szkoleniowe Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Profilaktyka, diagnoza i terapia e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży Poziom I
 • Profilaktyka, diagnoza i terapia e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży Poziom II
 • Kid's Skills oraz Jestem z Ciebie Dumny - Uniwersytet SWPS
 • Trener TUS - Studio psychologiczne
Kursy i szkolenia
 • Psycholog w Zakątku Agi
 • Psycholog w Fundacji Inspira
 • Psycholog w Fundacji Beztroska Psychoterapia
 • Staż na oddziale dla osób dzieci i młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
 • Staż w Stowarzyszeniu Widzących Więcej
 • Staż w Telefonie Pogadania

Weronika Ucińska

Psycholożka
Wykształcenie
 • Psychologia Uniwersytet Gdański (jednolite studia magisterskie)
 • Psychodietetyka - WSB (w trakcie)
 • Pedagogika - WSB (w trakcie)
Doświadczenie
 • Współorganizacja programu Dobrostan - uświadamianie młodzieży o konkretnych zaburzeniach zachowania
 • Staż interwencyjny w kryzysowych sytuacjach - czat i słuchawka zaufania
 • Nauczyciel w Technikum TEB
Kursy i szkolenia
 • I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - CTSR
 • II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - CTSR (w trakcie)
 • Studium przypadku pacjenta z zaburzeniami odżywiania w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - Integri (w trakcie)
 • Kurs pracy z pacjentem z natręctwami zgodnie z metodą Terapii Ericksonowskiej
 • Weronika Ucińska
 • Weronika Szydłowska

Weronika Szydłowska

Neurologopedka, logopedka wczesnej interwencji logopedycznej
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański

Kierunek: logopedia

Specjalizacja: Neurologopedia

Poziom wykształcenia: magister

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kierunek: logopedia

Specjalizacja: Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Loogpedyczną

Poziom wykształcenia: studia podyplomowe

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek: logopedia

Poziom wykształcenia: licencjat

Doświadczenie
 • Logopedka Przedszkole nr 15 "Niezapominajka" Gdańsk,

 • Logopedka Logozaurus Gdańsk,

 • Logopedka Przedszkole Edu Maluszek Gdańsk,

 • Logopedka LOGO-PED. Centrum Neurologopedyczno- Terapeutyczne Gdańsk,

 • Logopedka Pozytywny Żłobek nr 4 Gdańsk,

 • Logopedka Przedszkole HARMONIJKA Olsztyn,

 • Logopedka Przedszkole ŚMIESZEK Olsztyn,

 • Logopedka Przedszkole TULI-LULI Olsztyn,

 • Logopedka Przedszkole BAJKA Olsztyn.

Kursy i szkolenia
 • Elastyczno Terapeutyczny Taping w Logopedii

Organizator: Martyna Brychcy

 • Ocena funkcjonalna traktu ustno- twarzowego.

Organizator: Ewelina Kwoczek- Mendela

 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt

Organizator: dr. Mira Rządzka

 • Terapia miofunkcjonalna i kompleksowy program obszaru orofacjalnej stopień I

Organizator: Aleksandra Rosińska

 • Postawy wspierania laktacji- ssanie, fizjologia, postępowanie. Podejście oparte na dowodach naukowych

Organizator: Catherine Watson Genna

 • Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej

Organizator: Dr. Mira Rządzka

 • Praktyki logopedyczne

Organizator: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Gdańsku- Oddział Neonatologii

 • Stymulacja traktu ustno- twarzowego

Organizator: Małgorzata Gawryl

 • Smoczek- vademecum logopedy

Organizator: Dr. Marzena Machoś

 • Pozycja spoczynkowa języka w diagnozie miofunkcjonalnej niemowląt

Organizator: Dr. Marzena Machoś

 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym

Organizator: Dr. Mira Rządzka

 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postepowanie logopedyczne

Organizator: Agata Gładowicz- Bojarska

 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna- jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem? Stopień I

Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

 • Mowa czy rozmowa. Aktywności kształtujące komunikację werbalną

Organizator: Joanna Wójtowicz- Pałasz

 • Seplenienie międzyzębowe- postępowanie logopedyczne

Organizator: Dr. Agnieszka Banaszkiewicz

 • Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka

Organizator: Małgorzata Gawryl

 • Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych

Organizator: Instytut Językoznawstwa

 • Kształtowanie prawidłowego mechanizmu oddechowego jako pierwszy etap pracy logopedy z pacjentem

Organizator: Agnieszka Kurowska- Janecka

 • Rehabilitacja logopedyczna pacjentów po laryngektomii

Organizator: Katarzyna Makowiecka

 • Logorytmika w profilaktyce i terapii logopedycznej

Organizator: Dr. Anna Walencik- Topiłko

Joanna Janczukowicz-Dąbrowska

Logopedka, Pedagożka
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański - podyplomowe studia logopedyczne.
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna - pedagogika, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • Uniwersytet Jagielloński - pedagogika, specjalizacja animacja społeczno – kulturowa.
Doświadczenie
 • Logopedka, nauczycielka - Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka w Gdańsku.
 • Nauczycielka – Niepubliczne Przedszkole Bajkoland w Gdańsku.
 • Nauczycielka – Firma edukacyjna Galileusz w Sopocie.
 • Stażystka – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.
Kursy i szkolenia
 • Kurs Wychowawców na Placówkach Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.
 • Warsztat – „Metoda Porozumienia bez przemocy wg Marshalla Rosenberga”.
 • Szkolenie – „Pomoc dziecku z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS)”.
 • Seminarium szkoleniowe – „Moje życie z Zespołem Aspergera. Uczeń z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole”.
 • Szkolenie – „Praca nad uwagą dzieci w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole”.
 • Seminarium – „Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się wg koncepcji Lwa S. Wygotskiego”.
 • Konferencja Naukowa – „Wykorzystanie seksualne dziecka: sygnały ostrzegawcze i interwencja”.
 • Konferencja – „Zrozumieć 100 języków dziecka. Skuteczne alternatywy w edukacji”.
 • Szkolenie online – „Logopedia w ruchu”.
 • Webinar – „Jak wspomagać przyswajanie pierwszych słów przez dziecko z ORM?”.
 • Szkolenie – „10 miozabaw od 2 roku życia”.
 • Joanna Janczukowicz-Dąbrowska
 • Katarzyna Grecka-Bączkowska

Katarzyna Grecka-Bączkowska

Psycholożka, trenerka TUS, terapeutka ręki
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański - Psychologia - 5 letnie studia magisterskie - specjalność psychologia kliniczna.
 • Universitat de Barcelona - stypendium Erasmus - psychologia.
 • Uniwersytet Gdański - studia podyplomowe - diagnostyka psychologiczna.
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna - studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne.
Doświadczenie
 • Psycholożka - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.
 • Psycholożka - Przedszkole nr 31 w Gdańsku.
 • Psycholożka - Przedszkole EU Kids Sopot.
 • Psycholożka - Szkoła Podstawowa nr 88.
 • Psycholożka - Stowarzyszenie „Na Prostą”.
 • Psycholożka - Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”.
 • Trenerka szybkiego czytania i technik pamięciowych - EDU.
 • Wychowawczyni na koloniach i obozach - Czerwiński Travel, Biuro Podróży Harctur.
 • Asystentka osoby niepełnosprawnej - Fundacja „Nasz przyjazny dom”.
Kursy i szkolenia
 • Psychotraumatologia - Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - I stopień - Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Trening Umiejętności Społecznych - I i II stopień - Centrum Szkoleń Cognitus.
 • Terapia ręki i stopy - I i II stopień - Centrum Szkoleń Cognitus.
 • Bajkoterapia - Centrum Szkoleń Cognitus.
 • Realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” - I-III część - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.
 • Animator profilaktyki - Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko.
 • Dialog motywujący dla zaawansowanych - Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko.
 • Sensoplastyka® - Inkubator Inspiracji.

Katarzyna Zawisza

Terapeutka SI, nauczycielka wychowania fizycznego, terapeutka ręki
Wykształcenie
 • Akademia Wychowanie Fizycznego i Sportu w Gdańsku w zakresie wychowania fizycznego, specjalność: trenerska
 • Studia podyplomowe na Akademii nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie w zakresie: Integracja sensoryczna
Doświadczenie
 • Właścicielka firmy SensoGim Katarzyna Zawisza,
 • Nauczycielka wychowania fizycznego, instruktorki gimnastyki korekcyjnej,
 • Terapeutka i diagnostka integracji sensorycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkolach.
Kursy i szkolenia
 • Szkolenie o dzieciach autystycznych i ze spektrum Aspergera.
 • Sprzymierzeńcy i zabójcy empatii.
 • Szkolenie „Co nam mówią trudne zachowania rodziców?”
 • Szkolenie „Co nam mówią trudne zachowania nauczycieli?”
 • Dorosły jak latarnia morska.” Seminarium Jesper Juul
 • Nastolatek w rodzinie- kiedy kończy się wychowanie.” Seminarium Jesper Juul.
 • Nowatorskie lekcje wf. czyli atrakcyjne formy zajęć w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży.
 • Warsztaty „Jak radzić sobie z krytyką.”
 • Warsztaty „Od słowa do komunikacji.”
 • Szkolenie z zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 • Szkolenie o cyberprzestrzeni.
 • Szkolenie “Dzieci i młodzież w obliczu kryzysów emocjonalnych.”
 • Nadpobudliwość u dzieci i młodzieży.
 • Terapia ręki u dzieci i młodzieży - ćwiczenia i zabawy.
 • Techniki radzenia sobie ze złością u dzieci.
 • Duża motoryka - zabawy i ćwiczenia.
 • Zabawy koordynacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
 • Zabawy wyciszające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Zmysł dotyku w rozwoju dziecka - ćwiczenia i masaże.
 • Katarzyna Zawisza
 • Marlena Smolińska

Marlena Smolińska

Psycholożka
Wykształcenie
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim: kierunek - psychologia; specjalność - psychologa dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna dorosłego
   
 • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University, kierunek - Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
   
 • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, kierunek - Zaburzenia ze spektrum autyzmu - edukacja i terapia z zakresu pedagogiki specjalnej
Doświadczenie
 • Praca w Przedszkolu Terapeutycznym "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim w charakterze psychologa - terapeuty
   
 • Praca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim, przeprowadzanie terapii psychologicznej
Kursy i szkolenia
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE
 • KORP - Program Terapii
 • Warsztat Pracy Terapeuty AAC ( Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna)
 • MAKATON - Program Rozwoju Komunikacji PRKM - dr Bogusława B. Kaczmarek; stopień 1 i 2
 • Terapia Małego Dziecka z ASD; prowadzone przez Joannę Pałasz
 • Werbogesty; prowadzone przez Agatę Gładowicz - Bojarską

Lea Podlipny

Arteterapeutka
Wykształcenie
 • Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, kierunek: Arteterapia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, studia magisterskie, kierunek: Psychologia spec. Psychologia kliniczna i osobowości (w trakcie)
 • Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne (w trakcie)
Doświadczenie
 • Nauczycielka rytmiki i zajęć umuzykalniających z wykorzystaniem muzykoterapii - Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie Maludy
 • Wychowawca, instruktor obozów fotograficznych, arteterapeutka - Camp Chris Turystyka i Rekreacja
 • Kierownik obozów fotograficznych - Camp Chris Turystyka i Rekreacja
 • Arteterapeutka - sesje indywidualne, warsztaty dla grup w porozumieniu z placówkami
Kursy i szkolenia
 • Kurs trenera TUS - Centrum Sens
 • Kurs wychowawcy wypoczynku - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach
 • Lea Podlipny