Skip to main content

Neurologopeda Gdańsk


Jak głosi słynne przysłowie: mowa jest srebrem. Nie da się ukryć, że bez niej codziennie funkcjonowanie w społeczeństwie byłoby wyjątkowo utrudnione. W końcu to rozmowa jest podstawą komunikacji - pomaga nam wyrażać swoje uczucia, potrzeby i spostrzeżenia. Niestety, dla wielu osób trudności związane z mową mogą stanowić prawdziwe wyzwanie i ograniczać ich zdolność do swobodnej interakcji z innymi.

Na szczęście, na straży rozwoju komunikacyjnego stoi nie kto inny, jak neurologopeda. Zajmuje się on diagnozowaniem zaburzeń mowy, będących wynikiem błędnego funkcjonowania centralnego układu nerwowego. W gestii neurologopedy leży także prowadzenie terapii młodych oraz dorosłych pacjentów - podczas spotkań nie tylko pomaga on im w rozwijaniu umiejętności językowych, ale także stara się odblokować ich pełen potencjał komunikacyjny.

Z kim pracuje neurologopeda? | Gdańsk

Neurologopedzi pracują z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi borykającymi się z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Pacjenci uczęszczający na terapię neurologopedyczną to najczęściej:

 • dzieci urodzone przedwcześnie,
 • osoby u których występują różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne,
 • dorośli po przebytym udarze lub wypadkach komunikacyjnych, w których doszło do uszkodzenia mózgu,
 • niemowlęta z zaburzeniami czynności prymarnych (zaburzenia połykania, żucia, ssania, gryzienia, połykania, itp.),
 • młode osoby, u których podejrzewa się spektrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce, afazję dziecięcą oraz zepół Aspergera,
 • młodzież ze stwierdzoną dysleksją rozwojową (w tym dysortografią, dysgrafią oraz dyskalkulią).

Warto też wspomnieć, że neurologopeda pracuje również z osobami, które borykają się z niepłynnością mówienia - giełkotem lub jąkaniem.

 • Z kim pracuje neurologopeda?
 • Jak wygląda pierwsza wizyta u neurologopedy?

Jak wygląda pierwsza wizyta u neurologopedy?

Podobnie jak w przypadku większości terapii, pierwsza wizyta u neurologopedy polega na lepszym poznaniu pacjenta, dotarciu do źródła jego problemów z mową oraz ułożeniu planu leczenia. Zazwyczaj odbywa się to poprzez:

 • wykonanie kompletnej diagnozy,
 • przeprowadzenie rzetelnego wywiadu z rodzicami bądź opiekunami młodego pacjenta,
 • analizę dokumentacji medycznej (w tym dokumentacji laryngologicznej, foniatrycznej oraz neurologicznej).

W wielu przypadkach ważną rolę odgrywa dokumentacja medyczna matki z okresu ciąży i porodu - jeżeli do neurologopedy wybieramy się z dzieckiem, warto mieć ją pod ręką. Co więcej, jeśli maluch nosi okulary lub aparat słuchowy, również należy zabrać je ze sobą. W przypadku niemowląt to butelka, smoczek lub nawet ulubiona zabawka może okazać się kluczową wskazówką podczas stawiania diagnozy. Dopiero po dostarczeniu stosownych danych, neurologopeda jest w stanie zaplanować przebieg terapii.

O co może zapytać neurologopeda? | Gdańsk

Wielu rodziców obawia się wywiadu z neurologopedą - zupełnie niepotrzebnie! Zazwyczaj porusza on takie kwestie, jak:

 • przebyte choroby dziecka,
 • okres gaworzenia, głużenia,
 • występujące w rodzinie choroby przewlekłe,
 • pierwsze słowa malucha (jakie były, kiedy się pojawiły),
 • medykamenty przyjmowane przez matkę podczas trwania ciąży,
 • przebieg ciąży oraz ile niemowlę otrzymało punktów w skali Apgar,
 • rozwój motoryczny dziecka (chodzenie, wstawanie, łapanie, siadanie).

W zależności od rodzaju zaburzenia oraz stopnia jego nasilenia, neurologopeda - nim przedstawi konkretną diagnozę i plan leczenia - może skierować pacjenta na konsultację do innych specjalistów, w tym do: orotdonty, fizjoterapeuty, audiofonologa, psychologa lub laryngologa. Bardzo często neurologopedzi ściśle współpracują też z psychiatrami i neurologami, z którymi omawiają wyniki poszczególnych badań.

 • O co może zapytać neurologopeda?
 • C`zy warto udać się do neurologopedy

Czy warto udać się do neurologopedy?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest dość oczywista. Jeżeli dziecko lub osoba dorosła zmaga się z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym, wówczas wizyta u neurologopedy jest wręcz niezbędna, aby odzyskać pełną sprawność aparatu mowy. Do specjalisty można jednak udać się także w celach profilaktycznych - funkcje komunikacyjne, poznawcze, zasób słów oraz rozwój umysłowy warto sprawdzić już u dzieci w wieku przedszkolnym.

Terapia neurologopedyczna w Gdańsku skupia się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Poprzez cierpliwość, zrozumienie i profesjonalizm, neurologopeda tworzy bezpieczną przestrzeń, w której zarówno dzieci jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zdolności komunikacyjne we własnym tempie. Dzięki współpracy z neurologopedą mowa staje się prawdziwym srebrem, które świeci jasno w życiu pacjentów. Terapia pomaga im odzyskać pewność siebie, poprawić jakość relacji z innymi i osiągnąć większą niezależność w codziennym funkcjonowaniu.