Skip to main content

Badanie QEEG


Qeeg – Badanie przed terapią eegbiofeedback.
Na badanie QEEG składa się zebranie zapisu EEG z wielu punktów na głowie i wykorzystanie metod matematycznych do analizy otrzymanych danych.
Ta procedura pomaga stworzyć mapę aktywności mózgu badanego. Plan terapii biofeedback powstaje w oparciu o porównanie wzorca aktywności mózgu osoby badanej z wzorcem normatywnym dla jej grupy wiekowej. Do badania wykorzystuje się specjalny czepek, na którym montowane są elektrody. Badanie ma charakter nieinwazyjny.

Podczas pomiaru klient wykonuje różne zadania (np. obliczenia, czytanie). Diagnoza trwa do 2 godz.

Badania QEEG

Jak wygląda?

Badanie QEEG jest to zaawansowana metoda analizy aktywności elektrycznej mózgu. Pomaga ocenić funkcjonowanie mózgu na poziomie lokalnych i globalnych sieci neuronalnych. W wyniku tego badania uzyskuje się mapę topograficzną aktywności mózgu, która może być porównywana z bazą danych normatywnych, aby zidentyfikować obszary odchyleń od normy.

  • Badania QEEG
  • Badania QEEG

Omówienie wyników QEEG

Wstępne informacje: Przedstawienie pacjentowi podstawowych informacji na temat badania, jego przebiegu oraz celu.

Zakres badania: Wyjaśnienie, które obszary mózgu zostały zbadane i jakie częstotliwości fal mózgowych były analizowane.

Prezentacja wyników: Przedstawienie map topograficznych oraz wszelkich odchyleń od normy w różnych zakresach częstotliwości (np. delta, theta, alfa, beta).

Interpretacja wyników: Wyjaśnienie znaczenia odchyleń od normy. Na przykład, podwyższona amplituda fal theta w obszarze czołowym może wskazywać na problemy z koncentracją.

Badanie QEEG | Omówienie wyników

Porównanie z bazą danych: Jeśli badanie było przeprowadzane w odniesieniu do bazy danych normatywnych, wyniki mogą być porównane z wynikami osób w podobnym wieku i płci.

Rekomendacje: W zależności od wyników, lekarz lub specjalista może zaproponować dalsze badania, terapie czy interwencje. Na przykład, jeśli wyniki wskazują na zaburzenia w pewnych obszarach mózgu, neurofeedback może być zalecany jako metoda terapii.

Odpowiedzi na pytania pacjenta: Ważne jest, aby pacjent miał możliwość zadania pytań dotyczących wyników, ich znaczenia oraz ewentualnych kroków następnych.


Warto pamiętać, że wyniki QEEG są jednym z wielu narzędzi w diagnostyce neurologicznej i psychiatrycznej. Samodzielnie nie dają pełnego obrazu stanu zdrowia pacjenta i zwykle są interpretowane w kontekście innych badań, wywiadu oraz obserwacji klinicznych.


  • Badania QEEG