Skip to main content

Trening funkcji poznawczych


Mózg charakteryzuje się znaczną plastycznością – dzięki temu sprawność intelektualną można ćwiczyć. Jednym ze sposobów rozwijania zdolności umysłowych jest metoda Instrumental Enrichment stworzona przez rumuńskiego pedagoga i psychologa Re’uwena Feuersteina. Trening poznawczy tą metodą stawia uczestnika przed zadaniami, które wymagają wykorzystania różnorakich operacji umysłowy i sięgnięcia po zróżnicowane strategie rozwiązywania problemów. Zadania same w sobie nie stanowią jednak sedna – tu pojawia się trener, którego rolą jest zachęcić uczestnika do wyjaśniania na bieżąco swoich sposobów rozumowania. To właśnie rozwijanie refleksyjności stanowi fundament tej metody.

Dla kogo?

Grupą docelową są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Treningi Instrumental Enrichment mogą stanowić wsparcie i pomagać kompensować trudności doświadczane przez uczniów:

  • z nieharmonijnym rozwojem poznawczym,
  • z dysleksją,
  • doświadczających trudności z koncentracją uwagi,
  • przejawiających sztywność myślenia
  • czy w spektrum autyzmu.

Metoda IE pozwala także zaopiekować specjalne potrzeby uczniów wyjątkowo zdolnych. Trening poznawczy stanowi wyzwanie i zapewnia ożywczą stymulację intelektualną tym dzieciom, dla których zadania oferowane przez szkołę są nieangażujące, bo zbyt łatwe.

  • Dla kogo terapia ręki
  • Dla kogo jeszcze terapia ręki

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się raz w tygodniu. Do treningów wykorzystywane są specjalne karty pracy, które stanowią punkt wyjścia do rozmowy z trenerem.
Zdecydowaną większość czasu to uczeń zabiera głos. Po stronie trenera leży zadawanie pytań o proces rozwiązywania zadań.
Dziecko rozwija swoje zdolności językowe i sprawność intelektualną tłumacząc trenerowi swój tok myślenia, formułując własne wnioski i nazywając ewentualne trudności napotkane na drodze do rozwiązania.