Skip to main content

Trening funkcji poznawczych


Mózg charakteryzuje się znaczną plastycznością – dzięki temu sprawność intelektualną można ćwiczyć. Jednym ze sposobów rozwijania zdolności umysłowych jest metoda Instrumental Enrichment stworzona przez rumuńskiego pedagoga i psychologa Re’uwena Feuersteina.

Trening poznawczy tą metodą stawia uczestnika przed zadaniami, które wymagają wykorzystania różnorakich operacji umysłowy i sięgnięcia po zróżnicowane strategie rozwiązywania problemów. Zadania same w sobie nie stanowią jednak sedna – tu pojawia się trener, którego rolą jest zachęcić uczestnika do wyjaśniania na bieżąco swoich sposobów rozumowania. To właśnie rozwijanie refleksyjności stanowi fundament tej metody.

Trening funkcji poznawczych

Dla kogo?

Grupą docelową są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Treningi Instrumental Enrichment mogą stanowić wsparcie i pomagać kompensować trudności doświadczane przez uczniów:

  • z nieharmonijnym rozwojem poznawczym,
  • z dysleksją,
  • doświadczających trudności z koncentracją uwagi,
  • przejawiających sztywność myślenia
  • czy w spektrum autyzmu.

Metoda IE pozwala także zaopiekować specjalne potrzeby uczniów wyjątkowo zdolnych. Trening poznawczy stanowi wyzwanie i zapewnia ożywczą stymulację intelektualną tym dzieciom, dla których zadania oferowane przez szkołę są nieangażujące, bo zbyt łatwe.

  • Trening funkcji poznawczych
  • Trening funkcji poznawczych

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia mają charakter indywidualny i odbywają się raz w tygodniu. Do treningów wykorzystywane są specjalne karty pracy, które stanowią punkt wyjścia do rozmowy z trenerem.

Zdecydowaną większość czasu to uczeń zabiera głos. Po stronie trenera leży zadawanie pytań o proces rozwiązywania zadań.

Dziecko rozwija swoje zdolności językowe i sprawność intelektualną tłumacząc trenerowi swój tok myślenia, formułując własne wnioski i nazywając ewentualne trudności napotkane na drodze do rozwiązania.