Skip to main content
 • Reranie: moje dziecko nie mówi “r”
  29.02.2024

  Reranie: moje dziecko nie mówi “r”

Wśród licznych etapów rozwoju dziecka, nauka poprawnej wymowy jest jednym z kluczowych momentów, który może wpływać na jego dalsze sukcesy edukacyjne, komunikacyjne, a nawet społeczne. Jednak co w przypadku, gdy nasza pociecha napotka trudności w tym obszarze, zwłaszcza z wymową tak charakterystycznej i często używanej głoski, jaką jest "r"? Zjawisko to, znane w logopedii jako reranie bądź rotacyzm, stanowi wyzwanie nie tylko dla młodych osób, ale także dla ich rodziców oraz opiekunów, którzy pragną wspierać ich rozwój w najlepszy możliwy sposób.

Reranie (rotacyzm): co to jest?

Rotacyzm, znany również jako reranie, stanowi jedną z najczęściej diagnozowanych wad wymowy - zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Problematyka ta dotyczy trudności z prawidłową artykulacją głoski "r", która jest dźwięczna, twarda i wymaga specyficznej koordynacji mięśniowej. Głoska ta tworzona jest przez wibracje przedniej części języka, w której to jego koniuszek delikatnie porusza się, dotykając wałka dziąsłowego znajdującego się tuż za górnymi siekaczami.

Większość dzieci zaczyna prawidłowo wymawiać "r" w okolicach piątego roku życia, jednak niektóre z nich mogą napotykać trudności, które z czasem przekształcają się w długotrwały problem mowy. Jeśli trudności te nie zostaną przezwyciężone bez interwencji logopedy, mówimy o rotacyzmie.

Dlaczego moje dziecko nie mówi “r”?

Problem z wymową głoski "r", znany jako rotacyzm, może mieć wiele przyczyn, które są zróżnicowane i bardzo często złożone. Wśród najczęstszych wyzwań, z jakimi mierzą się dzieci, znajdują się nieprawidłowości w budowie anatomicznej języka. Takie anomalie mogą obejmować zbyt krótkie wędzidełko, które ogranicza jego ruchomość, a tym samym zdolność do prawidłowego artykułowania dźwięków. Podobnie, rozszczep podniebienia miękkiego lub niezwykłości w wielkości języka – czy to zbyt duży, czy zbyt krótki – zwykle znacząco utrudniają produkcję dźwięku "r".

Wady zgryzu również mogą odgrywać rolę w problemach z wymową. Nieprawidłowe ułożenie zębów lub szczęki często wpływa na sposób, w jaki dziecko formuje dźwięki, zwłaszcza te wymagające specyficznych punktów kontaktu w jamie ustnej, takich jak omawiane "r".

Nie nalży także pomijać innych aspektów, takich jak nieprawidłowe wzorce wymowy, które dziecko może przejąć, obserwując i naśladując otaczające go osoby. Brak słuchowej umiejętności rozróżniania poszczególnych głosek również bywa źródłem problemu - młode osoby, które nie są w stanie zidentyfikować "r" spośród innych dźwięków, mogą mieć kłopot z jego prawidłową artykulacją.

Jakie wyróżniamy rodzaje rotacyzmu?

Rotacyzm, czyli trudności z prawidłową artykulacją głoski "r", może przyjmować różne formy. Wśród nich wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje rerania: pararotacyzm, mogirotacyzm, oraz rotacyzm właściwy.

Pararotacyzm, znany także jako rotacyzm rozwojowy, charakteryzuje się tymczasowym zastępowaniem głoski "r" innymi dźwiękami, takimi jak "l", "ł" lub "j". Jest to etap, przez który niektóre dzieci przechodzą w naturalnym procesie rozwoju mowy, jednak jeśli ten stan utrzymuje się zbyt długo, może wymagać interwencji logopedycznej.

Mogirotacyzm jest stanem, w którym dźwięk "r" jest całkowicie pomijany w systemie fonetycznym pacjenta. Oznacza to, że w mowie dziecka ta głoska po prostu nie występuje; zamiast "ryba" usłyszymy "yba", a zamiast "rak" - "ak".

Rotacyzm właściwy dotyczy nieprawidłowego wymawiania głoski "r" i może przyjmować kilka form, w zależności od tego, które partie aparatu mowy są bardziej zaangażowane w produkcję dźwięku: Typ wargowy: objawia się przez wibracje warg, głównie w okolicy górnych i dolnych przednich zębów.

 • Typ języczkowy: odnosi się do wibracji, które generowane są przez języczek przy tylnej części podniebienia miękkiego.
 • Typ podniebienny: manifestuje się poprzez zbliżanie tylnej części języka do górnej części jamy ustnej.
 • Typ międzyzębowy: charakteryzuje się sytuacją, gdy koniuszek języka znajduje się pomiędzy zębami.
 • Typ krtaniowy: polega na tym, że głoska "r" jest produkowana z głębokiej części gardła, wykorzystując drgania krtani.
 • Typ gardłowy (wymowa na wzór francuski): występuje, gdy drgania generowane są pomiędzy podstawą języka a tylną ścianą gardła.
 • Typ policzkowy: zaobserwować można, gdy w trakcie artykulacji słowa powietrze kierowane jest w stronę policzków.
 • Typ nosowy: jest rezultatem niedostatecznego zamknięcia przejścia do jamy nosowej, co wpływa na charakterystykę dźwięku.
 • Typ boczny: zachodzi, gdy powietrze przemieszcza się między górnymi dziąsłami a bokiem języka.

Rotacyzm: czy można mu zapobiec?

Zapobieganie problemom z wymową, w tym rotacyzmowi, jest możliwe i często zależy od świadomego wsparcia oraz działań podejmowanych przez rodziców w pierwszych latach życia dziecka. Kluczowym aspektem jest tutaj stworzenie środowiska sprzyjającego nauce prawidłowej wymowy, co obejmuje kilka istotnych praktyk.

Najważniejszą zasadą, którą rodzice powinni się kierować, jest unikanie seplenienia oraz zdrabniania słów podczas rozmów ze swoją pociechą. Dzieci uczą się przez naśladowanie, dlatego ważne jest, aby słyszały poprawne brzmienie słów i były otoczone dobrą dykcją. Zapewnienie im dostępu do jasnej i wyraźnej mowy od najmłodszych lat stanowi fundament dla ich rozwoju fonetycznego.

Wiek 2-4 lat to idealny moment na wprowadzenie zabaw i ćwiczeń mających na celu wzmocnienie mięśni języka oraz poprawę jego ruchomości. Proste gry, takie jak dotykanie językiem nosa lub brody, "rysowanie" szlaczków na podniebieniu językiem, dotykanie górnych zębów językiem od wewnątrz i od zewnątrz, mlaskanie, czy zabawy w powtarzanie sylab takich jak "lalalala", "dededede", "mamama", nie tylko wspierają rozwój mowy, ale również mogą być doskonałą okazją do wspólnego spędzania czasu i budowania więzi między rodzicem, a jego pociechą.

Ponadto, ważne jest, aby wczesne stadia nauki mowy dziecka były monitorowane przez specjalistów, w tym logopedów, szczególnie jeśli zauważone zostaną pierwsze oznaki trudności z wymową. Wczesna diagnoza i interwencja mogą znacząco przyczynić się do zapobiegania długotrwałym problemom pokroju rotacyzmu.

Wreszcie, warto pamiętać, że każdy rozwija się w swoim własnym tempie, a wsparcie i pozytywne zachęty ze strony rodziców mają kluczowe znaczenie w kontekście budowania pewności siebie dziecka podczas nauki mowy. Cierpliwość, zrozumienie i konsekwentne stosowanie wspomnianych praktyk mogą w znaczący sposób przyczynić się do zapobiegania wystąpieniu rotacyzmu i innych problemów z dykcją.

Reranie: jak leczy się rotacyzm?

Leczenie rotacyzmu, czyli trudności z prawidłową wymową głoski "r", jest procesem, który powinien rozpocząć się możliwie jak najwcześniej. Wczesna interwencja zwiększa szanse na skuteczność terapii i umożliwia dziecku rozwój prawidłowych wzorców mowy. Kluczowym elementem w procesie leczenia jest współpraca z doświadczonym logopedą, który przeprowadzi szczegółową ocenę umiejętności mowy małego pacjenta i zidentyfikuje źródło problemu.

Pierwszym krokiem w leczeniu rotacyzmu jest dokładna diagnoza, która pozwala ustalić, czy mamy do czynienia z rotacyzmem rozwojowym, który może minąć samoczynnie, czy z problemami wymagającymi specjalistycznej interwencji. Dzieci w wieku 3-4 lat są już na tyle rozwinięte, że specjalista może rozpoznać charakter problemu i zdecydować o dalszych krokach.

Po postawieniu diagnozy, logopeda lub, w niektórych przypadkach neurologopeda, zaproponuje indywidualnie dopasowany plan terapii, który będzie uwzględniał konkretną przyczynę trudności z wymową. Terapia może obejmować szeroki zakres ćwiczeń mających na celu poprawę ruchomości języka, wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za artykulację oraz naukę prawidłowego ustawienia aparatu mowy przy produkcji głoski "r". Ćwiczenia mogą być bardzo różnorodne – od prostych zadań polegających na dotykaniu językiem różnych części jamy ustnej, poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze, aż po bardziej złożone zadania logopedyczne.

Ważną rolę w procesie leczenia odgrywa również zaangażowanie rodziców i opiekunów. Logopeda może zalecić ćwiczenia do wykonania w domu, które będą wspierać dziecko w nauce prawidłowej wymowy. Ich regularne i konsekwentne wykonywanie jest kluczowe dla sukcesu terapii.

Ćwiczenia na wymowę głoski “r”

Poprawa wymowy głoski "r" u dzieci wymaga regularnej praktyki i cierpliwości, ale przede wszystkim powinna być prowadzona w sposób przyjazny oraz mieć charakter zabawy. Dzięki temu proces nauki staje się mniej stresujący i bardziej efektywny dla młodej osoby. Oto zestaw ćwiczeń, które mogą pomóc w kształtowaniu prawidłowej wymowy tego trudnego dźwięku:

 • Oblizywanie ust - zachęcaj dziecko do szerokiego otwierania ust i oblizywania warg, co wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za artykulację.
 • Dotykanie warg językiem - poproś swoją pociechę, aby układała język na górnej i dolnej wardze, co pomaga w zwiększeniu kontroli nad jego ruchami.
 • Kierowanie języka do kącików ust - to ćwiczenie poprawia elastyczność języka i pozwala na lepsze jego kontrolowanie.
 • Dotykanie zębów językiem - zachęć dziecko do unoszenia języka do góry i dotykania nim kolejno wszystkich zębów, by wspierać precyzję ruchów języka.
 • Wypychanie policzków językiem - ta zabawa wzmacnia mięśnie języka i całej jamy ustnej, co jest kluczowe w produkcji głoski "r".
 • Unoszenie języka do wałka dziąsłowego - to ćwiczenie ma na celu nauczenie dziecka prawidłowego umiejscowienia języka podczas wymowy głoski "r".
 • Naprzemienne naciskanie języka na górny wałek dziąsłowy - poprzez zmianę nacisku i rozluźnianie języka, dziecko uczy się kontroli nad jego ruchami.
 • Mlaskanie i kląskanie językiem - te zabawy pomagają w rozwijaniu umiejętności kontrolowania języka i wzmacnianiu jego mięśni.
 • Utrzymywanie przyssanego języka do podniebienia przy otwartej buzi - ćwiczenie to wspiera utrzymanie prawidłowej pozycji mięśnia.
 • Masaż czubka języka - polega na przeciskaniu języka między zębami; ćwiczenie pomaga w rozluźnieniu i zwiększa świadomość jego pozycji.
 • Wymawianie sylab - zachęcanie do szybkiego, rytmicznego powtarzania sylab takich jak "la-la-la", "lo-lo-lo", "le-le-le", pomaga w ćwiczeniu ruchów języka niezbędnych do produkcji głoski "r".
 • Szybkie wymawianie głosek - ćwiczenie polegające na rytmicznym powtarzaniu głosek "t", "d", "n", z językiem przy dziąsłach, co przygotowuje aparat mowy do prawidłowej artykulacji.

Pamiętaj, aby ćwiczenia były przeprowadzane regularnie, ale bez nacisku i stresu. Wspólne zabawy i pozytywne wzmocnienie każdego postępu znacznie przyspieszą proces nauki prawidłowej wymowy głoski ‘r” u dziecka.