Aleksandra Wasilewska

Założycielka CT Gadasie, logopeda wczesnej interwencji, filolog polski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: studia I. stopnia – filologia polska, specjalność: logopedia

Uniwersytet Gdański: studia II. stopnia – logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna

 • Praktyki logopedyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 19 w Radomsku
 • Praktyki nauczycielskie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Toruniu oraz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku
 • Logopeda – Gdańska Fundacja Oświatowa – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek” – GASP, ISG, GLA, Przedszkole Preludium
 • Logopeda – Towarzystwo Edukacyjne „Lokomotywa” w Sopocie
 • Logopeda – NZOZ „Przychodnia Brzeźno” Sp. z o. o. – Poradnia Logopedyczna
 • Instruktor warsztatów logopedii artystycznej – program autorski – w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
 • Animator kultury w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Little Harvard w Gdańsku
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Bajkoland w Gdańsku
 • Logopeda – Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „Oditis”
 • Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
 • Wolontariuszka w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu (2008-2010)
 • Logopeda – Centrum Edukacji Twórczej: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kowale
 • Logopeda – Żłobek A KUKU Gdańsk
 • Logopeda – Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori Gdańsk
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Marchewka Gdańsk
 • Opiekun i kierownik kolonii
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Szkrabolandia
 • Logopeda – Punkt Przedszkolny Lisa Rudosława
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Wesoły Promyczek
 •  Niemowlak u logopedy II Miobobo – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne               dr n. hum. Marzena Machoś 
 • Webinar: APD w USA, organizator: Sensimatic K.Zienkiewicz
 • Webinar: Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym –                                     dr M. Rządzka – Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń Discurso 
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – Sztuka Mówienia (Gdynia) – E. Mendala-Kwoczek
 • Wideofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci – perspektywa logopedy –                                                     dr E.Winnicka – Terapeuci na walizkach kursy i szkolenia.
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®. Organizator: APD-Medical Sp.z.o.o. (Warszawa)
 • Warsztaty: Jogopedia – joga i logopedia dla dzieci – Instytut Mowy Ruchu Movopedia –    M.Stelmach-Lewandowska (Warszawa)
 • Mindfulness – Treningi uważności w pracy z dziećmi – E.Ołtarzewski (Uniqskills)
 • Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie leczenia wg. Marsha D. Klein oraz Tracy A. Delaney – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Konferencja: Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania – prof. J.Cieszyńska (Wydawnictwo Edukacyjne)
 • Youthpass – europejski certyfikat edukacji pozaformalnej
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną I st. – dr M.Chęciek (UG)
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne – M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop)
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna – dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia)
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – dr M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop)
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej SMURF – dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia)

Marta Weremiuk-Zaleska

Psychoterapeutka seksuolog

Uniwersytet SWPS w Sopocie: Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna
OSB w Olsztynie: Organizacja Pomocy Społecznej
Uniwersytet SWPS w Sopocie: Seksuologia
Gdański Uniwersytet Medyczny: Psychologia Kliniczna
Uniwersytet SWPS w Sopocie: jednolite studia magisterskie: Psychologia
Bloki specjalizacyjne:

I. Rekrutacja i Selekcja Personelu
II. Zaawansowana Psychologia Społeczna
III. Psychologia Twórczości

W latach 2009 i 2010 Tytuł VIS (Very Important Student) za osiągnięcia naukowe
1 miejsce w Warszawskiej sesji naukowej organizowanej przez SWPS za roczne
badanie empiryczne (2009)
3 miejsce w konkursie „Młody Naukowiec Roku 2009” w Gdańsku (2010)

 • Fundacja „WRÓĆ” – Psycholog , Kierownik ŚDS Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami
 • Opieka psychologiczna oraz terapia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w tym osób zależnych
 • Szkolenia kadry terapeutycznej Fundacji
 • Przygotowanie opinii seksuologicznych wychowanków dla sądów, policji, jednostek MOPS, GOPS
 • Prowadzenie zajęć edukacji seksualnej dla młodzieży z niepełnosprawnościami
 • Opracowywanie i wdrażanie scenariuszy postępowań w sytuacjach trudnych dla kadry terapeutycznej
 • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Koordynacja Projektów PFRON i Finansowanych ze środków Funduszy UE

 Trener freelancer

 • Prowadzenie szkoleń z zakresów: human resources, development center, radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne , rozwój twórczości itp.
 • Przygotowywanie i opracowywanie wyników badań psychologicznych (SPSS, Standard APA)

Kalina Nowogórska

Doula i Promotorka Karmienia Piersią, nauczycielka chemii

Stowarzyszenie Doula w Polsce – Szkolenie dla doul

Centrum Nauki o Laktacji – Promotor Karmienia Piersią

Studium Pedagogiczne przy Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska: Wydział Chemiczny – Technologie Ochrony Środowiska studia magisterskie

 • Doula i Promotorka Karmienia Piersią – Firma DULOVO, Stowarzyszenie Doula w Polsce i Centrum Nauki o Laktacji:
  • Wspieranie kobiet i ich rodzin w okresie okołoporodowym.
  • Wspieranie w karmieniu piersią.
  • Tworzenie rodzicielskich grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców.
  • Założenie i prowadzenie Klubu Mam BOBOrunia na Oruni Górnej.
  • Współtworzenie ogólnopolskich akcji we współpracy m.in. z Fundacją Rodzić po Ludzku, Fundacją Promocji Karmienia Piersią, np. Tydzień Godnego Porodu, Mlekoteka.
  • Wypożyczalnia dla rodziców.
 • Nauczyciel – „ORLEN School Project” – PKN ORLEN i NANO Marketing Sp. z. o. o. – prowadzenie interaktywnych lekcji chemii, na temat ropy naftowej, na terenie województwa pomorskiego.
 • Nauczyciel chemii – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku Nowym Porcie
 • “Narzędzia coachingowe w pracy douli” – Fundacja Kaizen
 • Doradca noszenia dzieci w chustach –  Akademia Noszenia Dzieci
 • Masaż Rebozo – zastosowanie w okresie okołoporodowym (Akademia Rebozo)
 • “Wsparcie w połogu” – Stowarzyszenie Doula w Polsce
 • Konferencja Laktacyjna w Gdyni
 • Konferencja “Doula – wyzwania i możliwości” – Stowarzyszenie
  Doula w Polsce
 • “Aktywna ciąża” – Pomorska Szkoła Fitness 4Fit
 • Szkolenie dla osób prowadzących grupy wsparcia dla mam karmiących piersią – Fundacja Promocji Karmienia Piersią
 • Konferencja “Rozwój i Komunikacja” – Stowarzyszenie Doula w Polsce

Kamila Szczepańska

Fizjoterapeutka, terapeutka ręki, terapeutka integracji sensorycznej

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku – kierunek: Fizjoterapia

Uniwersytet Gdański – kierunek:  Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński – kierunek:  Mediteraneistyka

 • Trener 1 stopnia marki zajęć rozwojowych Sensoplastyka® – Figle MiGle Gdańsk – Kawa i Zabawa Gdańsk – Piaskownica Pruszcz Gdański – Trawostacja Energia z Natury Gdańsk
 • Koordynator Medyczny Revimed Sp. Z o.o. Specjalista ds. Relacji Z Klientem Korporacyjnym
 • Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń Z Siecią Placówek Partnerskich ENEL-MED S.A.
 • Superkids Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Gdyni 
 • Studio psychologiczne Joanny Węglarz 
 • Kid Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne (Rumia i Gdynia)
 • Sensoplastyka® Trener 1 stopnia
 • Kinesiotaping
 • LogoSensoryka 
 • Dr Myśligłówka i Zmysłolandia
 •  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż 
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia

Joanna Sasin-Kowalczyk

Dietetyk, pedagog, edukatorka żywieniowa, terapeutka ręki

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki: studia podyplomowe – Dietetyka

 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców z żywienia dzieci, nawyków żywieniowych, rozszerzania diety, BLW itp
 • Warsztaty żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Konsultacje indywidualne
 • Zasady żywienia dzieci (Akademia Dietetyki)
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż 
 • Specjalistyczny Kurs Psycho dla dietetyka (Flow by Ania)
 • Praca z dziećmi z perspektywy psychodietetycznej (Flow By Ania)
 • Bułka na śniadanie, obiad i kolację – o neofobii żywieniowej praktycznie (Neuromind)
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Wybiórczość pokarmowa o podłozu sensoryczno-motorycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Konferencja Odporność pochodzi z brzucha (Instytut Medycyny Zapobiegawczej) Gdańsk 2018
 • I Konferencja Żywienie Niemowląt i małych dzieci w praktyce (Małgorzata Jackowska) Łódź 2018
 • Porozumienie bez przemocy (Jerzy Rządzki)
 • BLW okiem logopedy (Sztuka Mówienia)

Alicja Reddig

Psycholog, psychoterapeutka, terapeutka zajęciowa, socjoterapeutka

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Vademecum” – Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,

Uniwersytet Gdański/Wydział Nauk Społecznych – Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju, 

 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie Kierunek Psychologia/Psychologia Kliniczna i Zdrowia (Psychopatologia osoby dorosłej; Profilaktyka i terapia uzależnień); Psychologia organizacji (Rekrutacja i selekcja personelu).

 • Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Alicja Reddig,
  Stanowisko Psycholog/Psychoterapeuta,
  Prowadzenie warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze dla rodziców.
 • Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina” w Gdańsku,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta,
  Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 •  Przedszkole Publiczne Kolorowe Kredki nr 83 w Gdańsku,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta.
 • Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku – do luty 2019,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta.
 •  Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog Terapeuta/ Nauczyciel,
  Konsultacje psychologiczne dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, zaburzeń, dysharmonii rozwojowych, zaburzeń zachowania i emocji.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pegaz w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog – Terapeuta,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla pacjentów z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog,
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie psychoedukacji, profilaktyki oraz rozwoju kompetencji społecznych dla uczniów.
 • Technikum TEB Edukacja Gdańsk,
  Stanowisko Psycholog,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień) dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych.
 • Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni,
  Stanowisko Wicedyrektor/psycholog 
 • Stowarzyszenie Gudium Vitae w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień);
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie psychoedukacji, profilaktyki oraz rozwoju kompetencji społecznych dla dzieci oraz młodzieży;
  Diagnoza niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w nauce;
  Współprowadzenie grupy terapeutycznej dla “Dorosłych Dzieci Alkoholików”; Tworzenie oraz koordynacja projektów i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
  Współtworzenie wniosków na realizację projektów dotyczących działań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Edyta Maciukanis

Logopeda wczesnej interwencji

Instytut Logopedii i Polonistyki UWM w Olsztynie: studia I stopnia: logopedia, specjalizacja: logopedia artystyczna

 Uniwersytet Gdański: studia II stopnia: logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna

Uniwersytet Gdański: studia podyplomowe: neurologopedia – w trakcie

 •  Logopeda – Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o.
 • Praktyka logopedyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sejny
 •  Praktyka TRJ (Test Rozwoju Językowego TRJ) – Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania, Sejny
 •  Praktyka logopedyczna w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie
 •  Praktyka logopedyczna w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie
 •  MFT -9-99 sTArs Miofunkcjonalna terapia ze specjalną terapią s/sz według A.Kittel
 •  Badanie słuchu – warsztat praktyczny, A.Kaproń
 •  FTM – Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci  od 4. roku życia z dyslalią obwodową, dr hab. prof. D.Pluta-Wojciechowska
 •  Programowanie języka, K. Grecka
 •  Terapia dzieci z wadą słuchu w szkole, A.Kaproń
 •  Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (III-stopniowy), Organizator: Instytut Wspomagania Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku
 •  Warsztaty: “urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii”
 • Warsztaty: “Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)”

Weronika Tryk

Logopeda

Uniwersytet Gdański: logopedia I stopnia

Uniwersytet Gdański: logopedia II stopnia 

Konsultacje merytoryczne wewnątrz Zespołu:

Agata Hemmerling

Psycholog, psychoedukatorka

Aktualne miejsce pracy:
Centrum Biznesu ul. Chopina 28, gabinet 118 (I piętro) Pruszcz Gdański
Kontakt: 519-785-884

Uniwersytet SWPS: Psychologia, Magister,

Uniwersytet SWPS: Psychodietetyka, Studia Podyplomowe (w trakcie).

 

 • Psycholog konsultujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR) i szkoleniowiec w firmie Psycho,
 • Praktyk metody Kids Skills – Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny,
 • Psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku na zamkniętym oddziale dziecięcym,
 • Psycholog i szkoleniowiec w Fundacji Praesterno (prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla młodzieży i jej rodziców; prowadzenie młodzieżowej grupy wsparcia, prowadzenie zajęć psychospołecznych; prowadzenie zajęć z rozwoju osobistego).
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień,
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Kids Skills – Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny,
 • Magdalena Hajkiewicz – Psychodietetyka w praktyce,
 • Centrum Szkoleń Sportowych – Podstawy dietetyki,
 • Fundacja Praesterno – Studium Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży (w trakcie).

Edyta Stańczyk

Surdologopedka, terapeutka głosu, dziennikarka radiowa, dogoterapeutka

Aktualne miejsce pracy:
Gabinet Terapii Słuchu i Mowy ul. Alfonsa Flisykowskiego 1 Gdańsk
Kontakt: 507-094-291

Surdologopeda, terapeuta głosu, dziennikarz radiowy, dogoterapeuta.
Rehabilitacja słuchu i głosu. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji.

W pracy ceni sobie holistyczne podejście do człowieka, Współpracuje z wieloma specjalistami
zajmującymi się rehabilitacją ruchową, terapią SI, specjalistami w dziedzinie otolaryngologii,
foniatrii, stomatologii, chirurgii, neurologii…
Współpracuje min z Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus, z Centrum Zdrowego
Człowieka Activek w Gdyni, Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach,

Jest providerem treningu słuchowego Johansena IAS i wielozmysłowego treningu SPPS profesora
Henryka Skarżyńskiego.

Wykonuje przesiewowe badania słuchu fizjologicznego (AT), testy w kierunku CAPD (centralnych
zaburzeń przetwarzania słuchowego).

Prowadzi:

– rehabilitację słuchową (dla osób z aparatami słuchowymi, z implantem (implantami)
ślimakowymi, pacjentów z problemami centralnego przetwarzania słuchowego, w tym min
pacjentów z zaburzeniami uwagi, koncentracji, pamięcią słuchowej, z problemami w nauce)
– treningi słuchowe (dla dzieci i dorosłych) oraz zajęcia w ramach wychowania słuchowego
(dzieci)
– w rehabilitacji wykorzystuje min elementy dogoterapii (terapia indywidualna) i dziennikarstwa
radiowego. Realizuje autorski program dla dzieci – ,,Newsroom Kids/Mały Reporter”.
Warsztaty radiowe dla najmłodszych jako forma profilaktyki logopedycznej
– prowadzi zajęcia z higieny i emisji głosu min dla dziennikarzy radiowych i TV, pedagogów i
innych osób pracujących głosem.