Aleksandra Wasilewska

Założycielka CT Gadasie, logopedka wczesnej interwencji, filolożka języka polskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: studia I. stopnia – filologia polska, specjalność: logopedia

Uniwersytet Gdański: studia II. stopnia – logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna

 • Praktyki logopedyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 19 w Radomsku
 • Praktyki nauczycielskie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Toruniu oraz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku
 • Logopeda – Gdańska Fundacja Oświatowa – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek” – GASP, ISG, GLA, Przedszkole Preludium
 • Logopeda – Towarzystwo Edukacyjne „Lokomotywa” w Sopocie
 • Logopeda – NZOZ „Przychodnia Brzeźno” Sp. z o. o. – Poradnia Logopedyczna
 • Instruktor warsztatów logopedii artystycznej – program autorski – w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
 • Animator kultury w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Little Harvard w Gdańsku
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Bajkoland w Gdańsku
 • Logopeda – Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „Oditis”
 • Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
 • Wolontariuszka w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu (2008-2010)
 • Logopeda – Centrum Edukacji Twórczej: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kowale
 • Logopeda – Żłobek A KUKU Gdańsk
 • Logopeda – Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori Gdańsk
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Marchewka Gdańsk
 • Opiekun i kierownik kolonii
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Szkrabolandia
 • Logopeda – Punkt Przedszkolny Lisa Rudosława
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Wesoły Promyczek
 •  Niemowlak u logopedy II Miobobo – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne               dr n. hum. Marzena Machoś 
 • Webinar: APD w USA, organizator: Sensimatic K.Zienkiewicz
 • Webinar: Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym –                                     dr M. Rządzka – Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń Discurso 
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – Sztuka Mówienia (Gdynia) – E. Mendala-Kwoczek
 • Wideofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci – perspektywa logopedy –                                                     dr E.Winnicka – Terapeuci na walizkach kursy i szkolenia.
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®. Organizator: APD-Medical Sp.z.o.o. (Warszawa)
 • Warsztaty: Jogopedia – joga i logopedia dla dzieci – Instytut Mowy Ruchu Movopedia                            M.Stelmach-Lewandowska (Warszawa)
 • Mindfulness – Treningi uważności w pracy z dziećmi – E.Ołtarzewski (Uniqskills)
 • Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu                                                                                      strategie leczenia wg. Marsha D. Klein oraz Tracy A. Delaney – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Konferencja: Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania – prof. J.Cieszyńska (Wydawnictwo Edukacyjne)
 • Youthpass – europejski certyfikat edukacji pozaformalnej
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną I st. – dr M.Chęciek (UG)
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne – M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop)
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii –                          dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna – dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia)
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – dr M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop)
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej SMURF –                                  dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia)

Marta Weremiuk-Zaleska

Psychoterapeutka, seksuolożka

Uniwersytet SWPS w Sopocie: Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna
OSB w Olsztynie: Organizacja Pomocy Społecznej
Uniwersytet SWPS w Sopocie: Seksuologia
Gdański Uniwersytet Medyczny: Psychologia Kliniczna
Uniwersytet SWPS w Sopocie: jednolite studia magisterskie: Psychologia
Bloki specjalizacyjne:

I. Rekrutacja i Selekcja Personelu
II. Zaawansowana Psychologia Społeczna
III. Psychologia Twórczości

W latach 2009 i 2010 Tytuł VIS (Very Important Student) za osiągnięcia naukowe
1 miejsce w Warszawskiej sesji naukowej organizowanej przez SWPS za roczne
badanie empiryczne (2009)
3 miejsce w konkursie „Młody Naukowiec Roku 2009” w Gdańsku (2010)

 • Fundacja „WRÓĆ” – Psycholog , Kierownik ŚDS Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami
 • Opieka psychologiczna oraz terapia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w tym osób zależnych
 • Szkolenia kadry terapeutycznej Fundacji
 • Przygotowanie opinii seksuologicznych wychowanków dla sądów, policji, jednostek MOPS, GOPS
 • Prowadzenie zajęć edukacji seksualnej dla młodzieży z niepełnosprawnościami
 • Opracowywanie i wdrażanie scenariuszy postępowań w sytuacjach trudnych dla kadry terapeutycznej
 • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Koordynacja Projektów PFRON i Finansowanych ze środków Funduszy UE

 Trener freelancer

 • Prowadzenie szkoleń z zakresów: human resources, development center, radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne , rozwój twórczości itp.
 • Przygotowywanie i opracowywanie wyników badań psychologicznych (SPSS, Standard APA)

Joanna Szermuszyn

Psycholożka dziecięca

Uniwersytet Gdański – studia magisterskie: Psychologia, spec.:  neurobiopsychologia

 • Psycholog – Casa Mia Przedszkole Montessori,
 • Psycholog/diagnosta – Poradnia dla Osób z Autyzmem NZOZ,
 • Psycholog nauczyciel – IWRD,
 • Pomoc terapeuty – IWRD,
 • Praktyki w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
 • Instytut Wspomoagania Rozwoju Dziecka (IWRD),
 • Przedszkole Nr 72 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gdańsku,
 • Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.
 • 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej
  dzieci z autyzmem,
 • Szkolenie z rozwijania mowy u dzieci z
  autyzmem,
 • Kurs Trenera Umiejętności Społecznych I i
  II stopień,
 • Kurs wychowawcy.
nell serejko foto

Nell Serejko

Fizjoterapeutka

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku- magister fizjoterapii

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Gdańsku- licencjat fizjoterapii

 • Fizjociocia Nell Serejko- Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna,
 • Szpital Dziecięcy im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku,
 • Szkoła Rodzenia Pozmedik w Gdańsku,
 • Przedszkole Słoneczna Kraina w Gdańsku,
 • Poradnia Pegaz w Gdańsku i Gdyni.
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci według Barbary Zukunft-Huber,
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku
  rozwojowym (0-7 lat),
 • Intergracja Odruchów Dynamicznych-część I.,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych- część II.,
 • Terapia manualna u dzieci.,
 • Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii (terapia wisceralna, terapia czaszkowokrzyżowa),
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 18 roku życia,
 • PNF kurs podstawowy,
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną.

Klaudia Szpak

Logopedka

 •  Uniwersytet Gdański, kierunek: Logopedia ze specjalnością nauczycielską – studia I stopnia
 •  Uniwersytet Gdańskim, kierunek: Logopedia ze specjalnością neurologopedia – studia II stopnia

Praktyki logopedyczne oraz polonistyczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2                                  im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim,            

Praktyki logopedyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim.

Beata Kozłowska

Oligofrenopedagożka, terapeutka SI, terapeutka ręki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Oligofrenopedagogika z rehabilitacją – studia I stopnia

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Pedagogika specjalna:                                    Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną – studia II stopnia

Katolieke Hogeschool Limburg, Hasselt Belgia (Program Erasmus) Teacher training

CENTRUM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W WARSZAWIE – Klinika SI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GDAŃSKU Nauczyciel wspomagający.

MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. A. Doby w Gdańsku terapeuta, nauczyciel wspomagający.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA “AKADEMIA ROZWOJU” ORAZ PRZEDSZKOLE
TERAPEUTYCZNE W PRUSZCZU GD. Terapeuta Integracji Sensorycznej.

CENTRUM TERAPII “LOGOP” w Gdańsku – Terapeuta Integracji sensorycznej.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Wesoła Nutka”. Staż – obserwacja zajęć prowadzonych            w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Zachowania.

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich nauczyciel – wychowawca, terapeuta WWRD, koordynator Oddziału Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

1st Special Primary School of Xanthi, Grecja – Asystent Comeniusa- asystent nauczyciela.

 

 

Centrum Metody Krakowskiej
1. Terapia Neurobiologiczna
2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji
4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
6. Stymulacja procesów myślenia
7. Kocham czytać-wczesna nauka czytania

Centrum Terapii Wyspa
Terapia Ręki I i II stopień

Fundacja Pomoc Autyzm – Trening umiejętności społecznych – certyfikat.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem : 

Szkolenie 3-stopniowe w zakresie terapii behawioralnej

 

Kalina Nowogórska

Doula, pedagożka, oligofrenopedagożka, nauczycielka chemii

Stowarzyszenie Doula w Polsce – Szkolenie dla doul

Centrum Nauki o Laktacji – Promotor Karmienia Piersią

Studium Pedagogiczne przy Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska: Wydział Chemiczny – Technologie Ochrony Środowiska studia magisterskie

 • Doula i Promotorka Karmienia Piersią – Firma DULOVO, Stowarzyszenie Doula w Polsce i Centrum Nauki o Laktacji:
  • Wspieranie kobiet i ich rodzin w okresie okołoporodowym.
  • Wspieranie w karmieniu piersią.
  • Tworzenie rodzicielskich grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców.
  • Założenie i prowadzenie Klubu Mam BOBOrunia na Oruni Górnej.
  • Współtworzenie ogólnopolskich akcji we współpracy m.in. z Fundacją Rodzić po Ludzku, Fundacją Promocji Karmienia Piersią, np. Tydzień Godnego Porodu, Mlekoteka.
  • Wypożyczalnia dla rodziców.
 • Nauczyciel – „ORLEN School Project” – PKN ORLEN i NANO Marketing Sp. z. o. o. – prowadzenie interaktywnych lekcji chemii, na temat ropy naftowej, na terenie województwa pomorskiego.
 • Nauczyciel chemii – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku Nowym Porcie
 • “Narzędzia coachingowe w pracy douli” – Fundacja Kaizen
 • Doradca noszenia dzieci w chustach –  Akademia Noszenia Dzieci
 • Masaż Rebozo – zastosowanie w okresie okołoporodowym (Akademia Rebozo)
 • “Wsparcie w połogu” – Stowarzyszenie Doula w Polsce
 • Konferencja Laktacyjna w Gdyni
 • Konferencja “Doula – wyzwania i możliwości” – Stowarzyszenie
  Doula w Polsce
 • “Aktywna ciąża” – Pomorska Szkoła Fitness 4Fit
 • Szkolenie dla osób prowadzących grupy wsparcia dla mam karmiących piersią – Fundacja Promocji Karmienia Piersią
 • Konferencja “Rozwój i Komunikacja” – Stowarzyszenie Doula w Polsce

Małgorzata Andrulewicz

Fizjoterapeutka, terapeutka SI

Terapeuta: Integracja sensoryczna – Centrum Integracji Sensorycznej – Warszawa

Gdański Uniwersytet Medyczny: studia magisterskie: Fizjoterapeuta

Rehabilitacja Ruchowa Maciej Matuszewski – Gdynia

Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska – Gdynia

Fizjoterapeutka – Przychodnia Morska Janczewscy – Gdynia

Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży “TIW” Gdynia

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – Stowarzyszenie Organizacji Obozów CIECIORKA 

 

Kurs PNF
Kurs DNS
Kurs Kinesiotaping
Kurs SI – Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie: Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej: Kurs terapeuty SI 

Luiza Bondziul

Fizjoterapeutka, terapeutka SI

Wyższa Szkoła Bankowa: Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe,

Gdański Uniwersytet Medyczny: Fizjoterapia,
Studia magisterskie, 

Uniwersytet Gdański: Translatoryka medyczna,
Studia podyplomowe, 

Gdański Uniwersytet Medyczny: Fizjoterapia
Studia licencjackie.

 

 • Centrum Biomechaniki Chodu i Rehabilitacji w Żukowie,
 • Akademia Lechii Gdańsk

 • Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych według zukunft- huber,
 • Kurs: Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej – stopień I oraz II – Rehamax w Pruszkowie. Szkolenie prowadzone przez M. Charbicką i D. Mylonidasa (certyfikowany instruktor zaburzeń SI oraz Członek Królewskiego Towarzystwa Medycznego), 
 • Kinesiotaping,
 • Masaż tkanek głębokich (dr Wytrążek),
 • Terapia manualna z igłoterapią- moduł 1 (fizjopassion),
 • Techniki energizacji mięśni cz. I (dr Ciechomski),
 • Globalna terapia stopy,
 • Train movement – szkolenie online,
 • Warsztat meridianowego masażu bańką chińską.

Kamila Surawska

Logopedka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Polonistyki i Logopedii, kierunek: Logopedia I stopień

Uniwersytet Gdański, kierunek: Logopedia II stopień – specjalizacja: neurologopedia – w trakcie

 • Odbycie praktyki zawodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku 
 • Logopeda – MoreLove Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe 
 • Logopeda – Niepubliczny Żłobek Szkrabolandia
 • Udzielanie korepetycji z zakresu języka angielskiego, polskiego oraz matematyki na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • Ukończenie szkolenia w zakresie znajomości Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym (3 moduły) zorganizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • ETTHNO – elastyczno-terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii,
 • Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych pt.: „Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych” zorganizowanych przez Instytut Językoznawstwa i Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • Uczestnictwo w webinarium „Mutyzm wybiórczy w okresie izolacji społecznej i wyniki badań naukowych”,
 • Uczestnictwo w szkoleniu „Terapia ręki – aspekt fizjoterapeutyczny”,
 • Udział w webinarium „Gry i zabawy artykulacyjne i fonacyjne”,
 • Laureatka konkursu recytatorskiego w kategorii: Turniej Teatru Jednego Aktora.

Kamila Szczepańska

Fizjoterapeutka, terapeutka ręki, terapeutka SI, trenerka TUS

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku – kierunek: Fizjoterapia

Uniwersytet Gdański – kierunek:  Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński – kierunek:  Mediteraneistyka

 • Trener 1 stopnia marki zajęć rozwojowych Sensoplastyka® – Figle MiGle Gdańsk – Kawa i Zabawa Gdańsk – Piaskownica Pruszcz Gdański – Trawostacja Energia z Natury Gdańsk
 • Koordynator Medyczny Revimed Sp. Z o.o. Specjalista ds. Relacji Z Klientem Korporacyjnym
 • Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń Z Siecią Placówek Partnerskich ENEL-MED S.A.
 • Superkids Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Gdyni 
 • Kid Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne (Rumia i Gdynia)
 • Sensoplastyka® Trener 1 stopnia,
 • Kinesiotaping,
 • Kurs II stopnia – terapia zaburzeń integracji sensorycznej -Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. Warszawa, 
 • LogoSensoryka,
 • Dr Myśligłówka i Zmysłolandia,
 • 3-stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” – Instytut Wspomagania rozwoju Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż,
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Joanna Sasin-Kowalczyk

Dietetyczka, terapeutka SI, pedagożka, edukatorka żywieniowa, terapeutka ręki

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki: studia podyplomowe – Dietetyka

 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców z żywienia dzieci, nawyków żywieniowych, rozszerzania diety, BLW itp
 • Warsztaty żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Konsultacje indywidualne
 • Zasady żywienia dzieci (Akademia Dietetyki)
 • Kurs terapii zaburzeń integracji sensorycznej I i II stopnia PSTIS Warszawa
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż 
 • Specjalistyczny Kurs Psycho dla dietetyka (Flow by Ania)
 • Praca z dziećmi z perspektywy psychodietetycznej (Flow By Ania)
 • Bułka na śniadanie, obiad i kolację – o neofobii żywieniowej praktycznie (Neuromind)
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Wybiórczość pokarmowa o podłozu sensoryczno-motorycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Konferencja Odporność pochodzi z brzucha (Instytut Medycyny Zapobiegawczej) Gdańsk 2018
 • I Konferencja Żywienie Niemowląt i małych dzieci w praktyce (Małgorzata Jackowska) Łódź 2018
 • Porozumienie bez przemocy (Jerzy Rządzki)
 • BLW okiem logopedy (Sztuka Mówienia)

Karolina Krawczyk

arteterapeutka, muzykoterapeutka, instruktorka jogi

Uniwersytet Gdański: studia magisterskie: zarządzanie

Arteterapia – Gdański Uniwersytet Medyczny – Studia przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej w Gdańsku

 • trenerka ArteMindfulness (program autorski)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa creoGedania,
 •  Przedszkole – Żłobek Smart Kids,
 •  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria,
 • Gdyńska Orkiestra Symfoniczna GOS,
 • Orkiestra Uniwersytetu Medycznego GUMED,
 • Studio Urody Figura,
 • Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Dobre Miejsce,
 • Przedsiębiorstwo usługowe A.P.&A. Poland,
 • Centrum Zdrowej Sylwetki BlueFit,
 • Przedszkole Niepubliczne Przygoda,
 • Niepubliczny Przedszkolo-Żłobek Słoneczne Przedszkole, Wejherowo,
 • Pracownia Twórczego Rozwoju Edukacyjny Zakątek.
 •  Mindfulness – Certyfikat rocznego kursu Mindfulness MBLC – Mindfulness Based Living Course, Mindfulness Association (UK), Wrocław,
 •  Medytacje – Wielokrotne uczestnictwo w różnych medytacyjnych odosobnieniach –                  m.in. polskie i zagraniczne Centra Medytacji Vipassana – Dhamma Pallava, Dhamma Atala,
 • Joga – Certyfikat Instruktor Jogi & Certyfikat Instruktorski Animal Kids Yoga z Joao Guimaraes,
 • Projekt szkoleń Teatr i Edukacja 2021 realizowany w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim,
 • Bars – Certyfikat ukończenia Access Bars Class, Access Consciousness, UK,
 •  Szkoła Muzyczna – Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej im. Cz. Niemena we Włocławku, klasa skrzypiec i fortepianu.

Alicja Reddig

Psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka zajęciowa, socjoterapeutka

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Vademecum” – Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,

Uniwersytet Gdański/Wydział Nauk Społecznych – Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju, 

 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie Kierunek Psychologia/Psychologia Kliniczna i Zdrowia (Psychopatologia osoby dorosłej; Profilaktyka i terapia uzależnień); Psychologia organizacji (Rekrutacja i selekcja personelu).

 • Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Alicja Reddig,
  Stanowisko Psycholog/Psychoterapeuta,
  Prowadzenie warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze dla rodziców.
 • Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina” w Gdańsku,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta,
  Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 •  Przedszkole Publiczne Kolorowe Kredki nr 83 w Gdańsku,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta.
 • Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku – do luty 2019,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta.
 •  Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog Terapeuta/ Nauczyciel,
  Konsultacje psychologiczne dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, zaburzeń, dysharmonii rozwojowych, zaburzeń zachowania i emocji.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pegaz w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog – Terapeuta,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla pacjentów z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog,
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie psychoedukacji, profilaktyki oraz rozwoju kompetencji społecznych dla uczniów.
 • Technikum TEB Edukacja Gdańsk,
  Stanowisko Psycholog,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień) dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych.
 • Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni,
  Stanowisko Wicedyrektor/psycholog 
 • Stowarzyszenie Gudium Vitae w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień);
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie psychoedukacji, profilaktyki oraz rozwoju kompetencji społecznych dla dzieci oraz młodzieży;
  Diagnoza niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w nauce;
  Współprowadzenie grupy terapeutycznej dla “Dorosłych Dzieci Alkoholików”; Tworzenie oraz koordynacja projektów i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
  Współtworzenie wniosków na realizację projektów dotyczących działań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Katarzyna Tkacz

Psycholożka, oligofrenopedagożka, trenerka TUS

Uniwersytet Gdański: studia magisterskie: psychologia dzieci i młodzieży,                                psychologia sądowo-penitencjarna 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

 •  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 •  IWRD Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Gdańsku
 •  Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Gdańsku – wolontariat
 •  Akademia Przyszłości w Rodzinnych Domach Dziecka 
 •  Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskowicach Wielkich – praktyki
 •  Przedszkole Specjalne nr 72 w Gdańsku – praktyki

III-stopniowy kurs: terapia behawioralna dzieci z autyzmem

I i II stopień: Trener Treningu Umiejętności Społecznych

Edukator Rodziców: Pozytywna Dyscyplina

“Metoda Dobrego Startu” – trzystopniowy kurs doskonalący

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym

Akademia Wiedzy o FAS

Narzędzia: M-CHAT T-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka 

Sensoraki – jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci

Webinar: TUS a zachowania trudne

Webinar: opóźniony rozwój mowy

 

 

Edyta Maciukanis

Logopedka wczesnej interwencji, neurologopedka

Instytut Logopedii i Polonistyki UWM w Olsztynie: studia I stopnia: logopedia, specjalizacja: logopedia artystyczna

 Uniwersytet Gdański: studia II stopnia: logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna

Uniwersytet Gdański: studia podyplomowe: neurologopedia 

 • Logopeda – Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o.
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Mały Król”,
 • Praktyka logopedyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sejny
 • Praktyka TRJ (Test Rozwoju Językowego TRJ) – Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania, Sejny
 • Praktyka logopedyczna w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie
 •  Praktyka logopedyczna w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie
 •  MFT -9-99 sTArs Miofunkcjonalna terapia ze specjalną terapią s/sz według A.Kittel,
 • ETTHNO elastyczno-terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii – dr M. Brychcy
 •  Badanie słuchu – warsztat praktyczny, A.Kaproń,
 • FTM – Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci  od 4. roku życia z dyslalią obwodową, dr hab. prof. D.Pluta-Wojciechowska,
 •  Programowanie języka, K. Grecka,
 •  Terapia dzieci z wadą słuchu w szkole, A.Kaproń,
 •  Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (III-stopniowy), Organizator: Instytut Wspomagania Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,
 • Warsztaty: “urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii”,
 • Warsztaty: “Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)”,
 • Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu –
  Katarzyna Grecka CEO Teczka Logopedy Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu – Aleksandra Rosińska,
 • Praca z pacjentem z obniżonym napięciem mięśniowym Aleksandra Listwoń,
 • Ortodoncja dla logopedów Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w
  ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym Aleksandra Listwoń,
 • Wybiórczość pokarmowa. Diagnoza i terapia logopedyczna mgr Agata Kalina,
 •  Ogólnopolska konferencja Naukowa “Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”. wrzesień 2021, dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG 
 • TRENING KARMIENIA. PRAKTYCZNY WARSZTAT TERAPEUTY. mgr Agata Kalina,
 •  Terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń
  artykulacyjnych głosek s / sz wg Niny Forester i A. Kittel / Całościowa koncepcja pracy
  z ciałem POZIOM II, paradowski design Kondrad Paradowski.

Jagienka Kubska

Logopedka

Uniwersytet Gdański: logopedia I. stopnia, logopedia II. stopnia – specjalizacja: neurologopedia              

Pani Jagienka pracuje z dziećmi powyżej 3 r.ż., młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 • Od 2017 roku członek Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Od 2012 do 2015 roku nauka gry na pianinie.
 • W latach 2014-2016 udział w spektaklach teatralnych organizowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji gminy Pruszcz Gdański.
 • Od września 2020 roku wolontariat w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
 • Praktyki polonistyczne oraz logopedyczne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 70        w Łęgowie.
 • Praktyki logopedyczne oraz neurologopedyczne w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
 • Od roku 2018 konwojent dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat dla biura turystycznego „Kliwer”.
 • Wolontariat w fundacji „Między słowami”.