Aleksandra Wasilewska

Założycielka CT Gadasie, logopedka wczesnej interwencji, filolożka języka polskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: studia I. stopnia – filologia polska, specjalność: logopedia

Uniwersytet Gdański: studia II. stopnia – logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna

 • Praktyki logopedyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 19 w Radomsku
 • Praktyki nauczycielskie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Toruniu oraz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku
 • Logopeda – Gdańska Fundacja Oświatowa – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek” – GASP, ISG, GLA, Przedszkole Preludium
 • Logopeda – Towarzystwo Edukacyjne „Lokomotywa” w Sopocie
 • Logopeda – NZOZ „Przychodnia Brzeźno” Sp. z o. o. – Poradnia Logopedyczna
 • Instruktor warsztatów logopedii artystycznej – program autorski – w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
 • Animator kultury w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Little Harvard w Gdańsku
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Bajkoland w Gdańsku
 • Logopeda – Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna „Oditis”
 • Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
 • Wolontariuszka w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu (2008-2010)
 • Logopeda – Centrum Edukacji Twórczej: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gdańsk Kowale
 • Logopeda – Żłobek A KUKU Gdańsk
 • Logopeda – Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori Gdańsk
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Marchewka Gdańsk
 • Opiekun i kierownik kolonii
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Szkrabolandia
 • Logopeda – Punkt Przedszkolny Lisa Rudosława
 • Logopeda – Niepubliczne Przedszkole Wesoły Promyczek
 •  Niemowlak u logopedy II Miobobo – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne               dr n. hum. Marzena Machoś 
 • Webinar: APD w USA, organizator: Sensimatic K.Zienkiewicz
 • Webinar: Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym –                                     dr M. Rządzka – Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń Discurso 
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – Sztuka Mówienia (Gdynia) – E. Mendala-Kwoczek
 • Wideofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci – perspektywa logopedy –                                                     dr E.Winnicka – Terapeuci na walizkach kursy i szkolenia.
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®. Organizator: APD-Medical Sp.z.o.o. (Warszawa)
 • Warsztaty: Jogopedia – joga i logopedia dla dzieci – Instytut Mowy Ruchu Movopedia                            M.Stelmach-Lewandowska (Warszawa)
 • Mindfulness – Treningi uważności w pracy z dziećmi – E.Ołtarzewski (Uniqskills)
 • Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu                                                                                      strategie leczenia wg. Marsha D. Klein oraz Tracy A. Delaney – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Konferencja: Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania – prof. J.Cieszyńska (Wydawnictwo Edukacyjne)
 • Youthpass – europejski certyfikat edukacji pozaformalnej
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną I st. – dr M.Chęciek (UG)
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne – M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop)
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii – dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii –                          dr M.Szmaj (CSDiTD)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna – dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia)
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – dr M.Baj-Lieder (Centrum Terapii Logop)
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej SMURF –                                  dr hab. prof. UŚ D.Pluta-Wojciechowska (Fundacja Fonia)

Marta Weremiuk-Zaleska

Psychoterapeutka

Uniwersytet SWPS w Sopocie: Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna
OSB w Olsztynie: Organizacja Pomocy Społecznej
Uniwersytet SWPS w Sopocie: Seksuologia
Gdański Uniwersytet Medyczny: Psychologia Kliniczna
Uniwersytet SWPS w Sopocie: jednolite studia magisterskie: Psychologia
Bloki specjalizacyjne:

I. Rekrutacja i Selekcja Personelu
II. Zaawansowana Psychologia Społeczna
III. Psychologia Twórczości

W latach 2009 i 2010 Tytuł VIS (Very Important Student) za osiągnięcia naukowe
1 miejsce w Warszawskiej sesji naukowej organizowanej przez SWPS za roczne
badanie empiryczne (2009)
3 miejsce w konkursie „Młody Naukowiec Roku 2009” w Gdańsku (2010)

 • Fundacja „WRÓĆ” – Psycholog , Kierownik ŚDS Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami
 • Opieka psychologiczna oraz terapia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w tym osób zależnych
 • Szkolenia kadry terapeutycznej Fundacji
 • Przygotowanie opinii seksuologicznych wychowanków dla sądów, policji, jednostek MOPS, GOPS
 • Prowadzenie zajęć edukacji seksualnej dla młodzieży z niepełnosprawnościami
 • Opracowywanie i wdrażanie scenariuszy postępowań w sytuacjach trudnych dla kadry terapeutycznej
 • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Koordynacja Projektów PFRON i Finansowanych ze środków Funduszy UE

 Trener freelancer

 • Prowadzenie szkoleń z zakresów: human resources, development center, radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne , rozwój twórczości itp.
 • Przygotowywanie i opracowywanie wyników badań psychologicznych (SPSS, Standard APA)

Kalina Nowogórska

Doula, Promotorka Karmienia Piersią, Nauczycielka chemii

Stowarzyszenie Doula w Polsce – Szkolenie dla doul

Centrum Nauki o Laktacji – Promotor Karmienia Piersią

Studium Pedagogiczne przy Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska: Wydział Chemiczny – Technologie Ochrony Środowiska studia magisterskie

 • Doula i Promotorka Karmienia Piersią – Firma DULOVO, Stowarzyszenie Doula w Polsce i Centrum Nauki o Laktacji:
  • Wspieranie kobiet i ich rodzin w okresie okołoporodowym.
  • Wspieranie w karmieniu piersią.
  • Tworzenie rodzicielskich grup wsparcia oraz warsztatów dla rodziców.
  • Założenie i prowadzenie Klubu Mam BOBOrunia na Oruni Górnej.
  • Współtworzenie ogólnopolskich akcji we współpracy m.in. z Fundacją Rodzić po Ludzku, Fundacją Promocji Karmienia Piersią, np. Tydzień Godnego Porodu, Mlekoteka.
  • Wypożyczalnia dla rodziców.
 • Nauczyciel – „ORLEN School Project” – PKN ORLEN i NANO Marketing Sp. z. o. o. – prowadzenie interaktywnych lekcji chemii, na temat ropy naftowej, na terenie województwa pomorskiego.
 • Nauczyciel chemii – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku Nowym Porcie
 • “Narzędzia coachingowe w pracy douli” – Fundacja Kaizen
 • Doradca noszenia dzieci w chustach –  Akademia Noszenia Dzieci
 • Masaż Rebozo – zastosowanie w okresie okołoporodowym (Akademia Rebozo)
 • “Wsparcie w połogu” – Stowarzyszenie Doula w Polsce
 • Konferencja Laktacyjna w Gdyni
 • Konferencja “Doula – wyzwania i możliwości” – Stowarzyszenie
  Doula w Polsce
 • “Aktywna ciąża” – Pomorska Szkoła Fitness 4Fit
 • Szkolenie dla osób prowadzących grupy wsparcia dla mam karmiących piersią – Fundacja Promocji Karmienia Piersią
 • Konferencja “Rozwój i Komunikacja” – Stowarzyszenie Doula w Polsce

Karolina Stochaj

logopedka wczesnej interwencji logopedycznej

Uniwersytet Gdański: studia licencjackie, kierunek: logopedia

Uniwersytet Gdański: studia magisterskie, kierunek: logopedia , spec. wczesna interwencja
logopedyczna

Wolontariuszka w Domu Dziecka im. Korczaka – Regionalnej Placówce Opiekuńczo
Terapeutycznej w Gdańsku,

Praktyki studenckie w NZOZ Przychodni „Brzeźno” w Gdańsku (logopedia),

Praktyki studenckie w Szkole Podstawowej nr 75 w Gdańsku (logopedia),

Praktyki studenckie w Szkole Podstawowej nr 76 w Gdańsku (nauczanie języka polskiego),

Praktyki w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grudziądzu (logopedia),

Logopedka – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Szkrabolandia w Gdańsku 

Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych w Szkole Szybkiego Czytania „Edu”,

Kurs masażu klasycznego I stopnia – Blue Education

Małgorzata Andrulewicz

Fizjoterapeutka, terapeutka SI

Terapeuta: Integracja sensoryczna – Centrum Integracji Sensorycznej – Warszawa

Gdański Uniwersytet Medyczny: studia magisterskie: Fizjoterapeuta

Rehabilitacja Ruchowa Maciej Matuszewski – Gdynia

Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska – Gdynia

Fizjoterapeutka – Przychodnia Morska Janczewscy – Gdynia

Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży “TIW” Gdynia

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – Stowarzyszenie Organizacji Obozów CIECIORKA 

 

Kurs PNF
Kurs DNS
Kurs Kinesiotaping
Kurs SI

Kamila Surawska

Logopedka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Polonistyki i Logopedii, kierunek: Logopedia I stopień

Uniwersytet Gdański, kierunek: Logopedia II stopień – specjalizacja: neurologopedia – w trakcie

 • Odbycie praktyki zawodowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku 
 • Logopeda – MoreLove Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe 
 • Logopeda – Niepubliczny Żłobek Szkrabolandia
 • Udzielanie korepetycji z zakresu języka angielskiego, polskiego oraz matematyki na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • Ukończenie szkolenia w zakresie znajomości Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym (3 moduły) zorganizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • ETTHNO – elastyczno-terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii,
 • Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych pt.: „Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych” zorganizowanych przez Instytut Językoznawstwa i Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • Uczestnictwo w webinarium „Mutyzm wybiórczy w okresie izolacji społecznej i wyniki badań naukowych”,
 • Uczestnictwo w szkoleniu „Terapia ręki – aspekt fizjoterapeutyczny”,
 • Udział w webinarium „Gry i zabawy artykulacyjne i fonacyjne”,
 • Laureatka konkursu recytatorskiego w kategorii: Turniej Teatru Jednego Aktora.

Kamila Szczepańska

Fizjoterapeutka, terapeutka ręki, terapeutka SI, trenerka TUS

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku – kierunek: Fizjoterapia

Uniwersytet Gdański – kierunek:  Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński – kierunek:  Mediteraneistyka

 • Trener 1 stopnia marki zajęć rozwojowych Sensoplastyka® – Figle MiGle Gdańsk – Kawa i Zabawa Gdańsk – Piaskownica Pruszcz Gdański – Trawostacja Energia z Natury Gdańsk
 • Koordynator Medyczny Revimed Sp. Z o.o. Specjalista ds. Relacji Z Klientem Korporacyjnym
 • Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń Z Siecią Placówek Partnerskich ENEL-MED S.A.
 • Superkids Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Gdyni 
 • Studio psychologiczne Joanny Węglarz 
 • Kid Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne (Rumia i Gdynia)
 • Sensoplastyka® Trener 1 stopnia
 • Kinesiotaping
 • LogoSensoryka 
 • Dr Myśligłówka i Zmysłolandia
 •  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż 
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia

Joanna Sasin-Kowalczyk

Dietetyczka, pedagożka, edukatorka żywieniowa, terapeutka ręki

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki: studia podyplomowe – Dietetyka

 • Warsztaty i szkolenia dla rodziców z żywienia dzieci, nawyków żywieniowych, rozszerzania diety, BLW itp
 • Warsztaty żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Konsultacje indywidualne
 • Zasady żywienia dzieci (Akademia Dietetyki)
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż 
 • Specjalistyczny Kurs Psycho dla dietetyka (Flow by Ania)
 • Praca z dziećmi z perspektywy psychodietetycznej (Flow By Ania)
 • Bułka na śniadanie, obiad i kolację – o neofobii żywieniowej praktycznie (Neuromind)
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Wybiórczość pokarmowa o podłozu sensoryczno-motorycznym (Szkoła Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka)
 • Konferencja Odporność pochodzi z brzucha (Instytut Medycyny Zapobiegawczej) Gdańsk 2018
 • I Konferencja Żywienie Niemowląt i małych dzieci w praktyce (Małgorzata Jackowska) Łódź 2018
 • Porozumienie bez przemocy (Jerzy Rządzki)
 • BLW okiem logopedy (Sztuka Mówienia)

Karolina Krawczyk

arteterapeutka, muzykoterapeutka, instruktorka jogi

Uniwersytet Gdański: studia magisterskie: zarządzanie

Arteterapia – Gdański Uniwersytet Medyczny – Studia przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej w Gdańsku

 • trenerka ArteMindfulness (program autorski)
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa creoGedania,
 •  Przedszkole – Żłobek Smart Kids,
 •  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria,
 • Gdyńska Orkiestra Symfoniczna GOS,
 • Orkiestra Uniwersytetu Medycznego GUMED,
 • Studio Urody Figura,
 • Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Dobre Miejsce,
 • Przedsiębiorstwo usługowe A.P.&A. Poland,
 • Centrum Zdrowej Sylwetki BlueFit,
 • Przedszkole Niepubliczne Przygoda,
 • Niepubliczny Przedszkolo-Żłobek Słoneczne Przedszkole, Wejherowo,
 • Pracownia Twórczego Rozwoju Edukacyjny Zakątek.
 •  Mindfulness – Certyfikat rocznego kursu Mindfulness MBLC – Mindfulness Based Living Course, Mindfulness Association (UK), Wrocław,
 •  Medytacje – Wielokrotne uczestnictwo w różnych medytacyjnych odosobnieniach –                  m.in. polskie i zagraniczne Centra Medytacji Vipassana – Dhamma Pallava, Dhamma Atala,
 • Joga – Certyfikat Instruktor Jogi & Certyfikat Instruktorski Animal Kids Yoga z Joao Guimaraes,
 • Projekt szkoleń Teatr i Edukacja 2021 realizowany w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim,
 • Bars – Certyfikat ukończenia Access Bars Class, Access Consciousness, UK,
 •  Szkoła Muzyczna – Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej im. Cz. Niemena we Włocławku, klasa skrzypiec i fortepianu.

Wioleta Wilk

Logopedka

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Kierunek: logopedia
  Poziom wykształcenia: licencjat
  Dodatkowe informacje:
  logopedia z przygotowaniem pedagogicznym
 • logopeda – Przedszkole Samorządowe nr 54 w Gdyni Gdynia
 • logopeda Biały Kotek Przedszkole Niepubliczne Gdańsk
 • logopeda 4 KIDS, przedszkole językowe Gdynia
 • logopeda – Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży Gdynia
 • pomoc nauczyciela – logopeda Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka HARMONIJKA Olsztyn
 • Lateralizacja ręki i jej wpływ na uczenie się dzieci przedszkolnych i
  wczesnoszkolnych
  Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Opóźniony rozwój mowy – terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju
  mowy
  Organizator: Teczka Logopedy
 • Rotacyzm- metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu
  Organizator: Teczka Logopedy
 • Kurs wychowawców wypoczynku
  Organizator: Centrum Szkoleń Edukacja
 • Metoda Kolorowych Dźwięków w Przedszkolu
  Organizator: PROFEDU Firma Szkoleniowa
 • Warsztaty teatralne- Teatr Mostostan
 • Stowarzyszenie Kulturalno–Edukacyjne MOST
 • Olsztyńskie Stowarzyszenie Artystów
 • Wychowawca kolonijny – Wakacje Artystyczne Ząb
 • Gdańska Szkoła Artystyczna- profil: teatr Gdańsk

Anna Sosnowska

Pedagożka specjalna, terapeutka SI, trenerka TUS, terapeutka ręki.

W CT GADASIE PANI ANIA PROWADZI WYŁĄCZNIE KONSULTACJE

AWFiS w Gdańsku – Turystyka i rekreacja: SPA & Wellness oraz Fitness – nowoczesne formy gimnastyki (studia I stopnia)

Uniwersytet Gdański – Pedagogika specjalna (studia I i II stopnia)

Centrum Integracji Sensorycznej – Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji
Sensorycznej – Kurs Integracji Sensorycznej (Wyższa Szkoła Edukacja w
Sporcie)

 • Prowadzenie zajęć sportowych w Fitness Klubach w Gdańsku,
 • Organizacja bali karnawałowych oraz urodzin dla dzieci,
 • Praktyki w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczym,
 • Prowadzenie zajęć tanecznych, animacji dla dzieci (Centrum Tańca „Gabi”),
 • Indywidualny terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Instytut
  Wspomagania Rozwoju Dzieci),
 • Indywidualny terapeuta domowy dla dziecka ze spectrum autyzmu
  (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze),
 • Prowadzenie wykładu oraz warsztatów „Zrozumieć autyzm” z okazji
  Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie w Centrum Kształcenia Ustawicznego w
  Gdańsku,
 • Prowadzenie wykładu „Zrozumieć autyzm” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku,

 • Indywidualny oraz grupowy terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spectrum
  autyzmu (Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju”),
 • Prowadzenie indywidualnej terapii oraz zajęć grupowych Treningu
  Umiejętności Społecznych w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej.
 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • Trzystopniowy kurs metody behawioralnej,
 • Nauczyciel – Terapeuta Dziecka z Autyzmem,
 • Awans zawodowy – nauczyciel kontraktowy,
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Stosowana Analiza Zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spectrum autyzmu,
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • Pierwsza pomoc uczniowi zdolnemu, czyli jak wspierać, żeby nie zmarnować talentu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Wielkie potrzeby małych dzieci – szkolenie z zakresu żywienia dzieci,
 • Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii,
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – 1 stopień,
 • II Międzynarodowa Konferencja „Porozmawiajmy o autyzmie i nie tylko. Zaburzenia neurorozwojowe”,
 • Seminarium dla nauczycieli: „Czy konsekwencja to to samo co kara – jak stawiać granice i utrzymać dyscyplinę na lekcji”,
 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem – I stopień, II stopień,
 • I Konferencja Szkoleniowa „Porozmiawiajmy o AAC”,
 • Konferencja Naukowa: “Wykorzystanie seksualne dzieci”,
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole.

Alicja Reddig

Psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka zajęciowa, socjoterapeutka

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Vademecum” – Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,

Uniwersytet Gdański/Wydział Nauk Społecznych – Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju, 

 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie Kierunek Psychologia/Psychologia Kliniczna i Zdrowia (Psychopatologia osoby dorosłej; Profilaktyka i terapia uzależnień); Psychologia organizacji (Rekrutacja i selekcja personelu).

 • Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Alicja Reddig,
  Stanowisko Psycholog/Psychoterapeuta,
  Prowadzenie warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze dla rodziców.
 • Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina” w Gdańsku,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta,
  Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 •  Przedszkole Publiczne Kolorowe Kredki nr 83 w Gdańsku,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta.
 • Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku – do luty 2019,
  Stanowisko Psycholog/Terapeuta.
 •  Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog Terapeuta/ Nauczyciel,
  Konsultacje psychologiczne dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, zaburzeń, dysharmonii rozwojowych, zaburzeń zachowania i emocji.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pegaz w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog – Terapeuta,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla pacjentów z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog,
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie psychoedukacji, profilaktyki oraz rozwoju kompetencji społecznych dla uczniów.
 • Technikum TEB Edukacja Gdańsk,
  Stanowisko Psycholog,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień) dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli;
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych.
 • Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień w Gdyni,
  Stanowisko Wicedyrektor/psycholog 
 • Stowarzyszenie Gudium Vitae w Gdyni,
  Stanowisko Psycholog,
  Konsultacje i poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień);
  Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie psychoedukacji, profilaktyki oraz rozwoju kompetencji społecznych dla dzieci oraz młodzieży;
  Diagnoza niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w nauce;
  Współprowadzenie grupy terapeutycznej dla “Dorosłych Dzieci Alkoholików”; Tworzenie oraz koordynacja projektów i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
  Współtworzenie wniosków na realizację projektów dotyczących działań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Katarzyna Tkacz

Psycholożka, oligofrenopedagożka, trenerka TUS

Uniwersytet Gdański: studia magisterskie: psychologia dzieci i młodzieży,                                psychologia sądowo-penitencjarna 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

 •  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 •  IWRD Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Gdańsku
 •  Centrum Terapii Autyzmu SOTIS w Gdańsku – wolontariat
 •  Akademia Przyszłości w Rodzinnych Domach Dziecka 
 •  Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskowicach Wielkich – praktyki
 •  Przedszkole Specjalne nr 72 w Gdańsku – praktyki

III-stopniowy kurs: terapia behawioralna dzieci z autyzmem

I i II stopień: Trener Treningu Umiejętności Społecznych

Edukator Rodziców: Pozytywna Dyscyplina

“Metoda Dobrego Startu” – trzystopniowy kurs doskonalący

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym

Akademia Wiedzy o FAS

Narzędzia: M-CHAT T-R/F praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka 

Sensoraki – jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci

Webinar: TUS a zachowania trudne

Webinar: opóźniony rozwój mowy

 

 

Edyta Maciukanis

Logopedka wczesnej interwencji, neurologopedka

Instytut Logopedii i Polonistyki UWM w Olsztynie: studia I stopnia: logopedia, specjalizacja: logopedia artystyczna

 Uniwersytet Gdański: studia II stopnia: logopedia, specjalizacja: wczesna interwencja logopedyczna

Uniwersytet Gdański: studia podyplomowe: neurologopedia 

 •  Logopeda – Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o.
 • Praktyka logopedyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sejny
 •  Praktyka TRJ (Test Rozwoju Językowego TRJ) – Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania, Sejny
 •  Praktyka logopedyczna w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie
 •  Praktyka logopedyczna w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie
 •  MFT -9-99 sTArs Miofunkcjonalna terapia ze specjalną terapią s/sz według A.Kittel,
 •  Badanie słuchu – warsztat praktyczny, A.Kaproń,
 • FTM – Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci  od 4. roku życia z dyslalią obwodową, dr hab. prof. D.Pluta-Wojciechowska,
 •  Programowanie języka, K. Grecka,
 •  Terapia dzieci z wadą słuchu w szkole, A.Kaproń,
 •  Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (III-stopniowy), Organizator: Instytut Wspomagania Dziecka, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku,
 • Warsztaty: “urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii”,
 • Warsztaty: “Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)”,
 • Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu –
  Katarzyna Grecka CEO Teczka Logopedy Migdałki w praktyce logopedycznej – praca z pacjentem przed i po zabiegu – Aleksandra Rosińska,
 • Praca z pacjentem z obniżonym napięciem mięśniowym Aleksandra Listwoń,
 • Ortodoncja dla logopedów Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w
  ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym Aleksandra Listwoń,
 • Wybiórczość pokarmowa. Diagnoza i terapia logopedyczna mgr Agata Kalina,
 •  Ogólnopolska konferencja Naukowa “Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”. wrzesień 2021, dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG 
 • TRENING KARMIENIA. PRAKTYCZNY WARSZTAT TERAPEUTY. mgr Agata Kalina,
 •  Terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 lat ze specjalną terapią zaburzeń
  artykulacyjnych głosek s / sz wg Niny Forester i A. Kittel / Całościowa koncepcja pracy
  z ciałem POZIOM II, paradowski design Kondrad Paradowski.

Jagienka Kubska

Logopedka

Uniwersytet Gdański: logopedia I. stopnia, logopedia II. stopnia – specjalizacja: neurologopedia              (w trakcie)

Pani Jagienka pracuje z dziećmi powyżej 3 r.ż., młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 • Od 2017 roku członek Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Od 2012 do 2015 roku nauka gry na pianinie.
 • W latach 2014-2016 udział w spektaklach teatralnych organizowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji gminy Pruszcz Gdański.
 • Od września 2020 roku wolontariat w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
 • Praktyki polonistyczne oraz logopedyczne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 70        w Łęgowie.
 • Praktyki logopedyczne oraz neurologopedyczne w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.
 • Od roku 2018 konwojent dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat dla biura turystycznego „Kliwer”.
 • Wolontariat w fundacji „Między słowami”.

Paulina Chojnowska

Neurologopedka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: studia I stopnia – logopedia

Uniwersytet Gdański: studia II stopnia – logopedia, specjalizacja: neurologopedia

 • Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 Gdańsk
 • Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” Sejny – działalność dodatkowa:                              Udział w projektach regionalnych i międzynarodowych: “Atlantyda Pogranicza”
  (tworzenie przewodnika po Polsce północno-wschodniej, Kaliningradzie i
  Kiejdanach na Litwie), “Lektorium Sejneńskie”, międzynarodowa “Wioska
  Budowniczych Mostów. Opowieści o współistnieniu. Medea: obca – inna – swoja”,
  “Dialog o Wilnie”, “Abecadło dzieciństwa – krasnogrudzki Miłosz”.
 • Szpital Psychiatryczny, Oddział Dziecięcy Suwałki (praktyki)
 • Akademia Przyszłości Olsztyn
 • Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 Gdańsk
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina Olsztyn (praktyki)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sejny (praktyki)
 • Instruktor – Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” Sejny
 • Bibliotekoznawca i specjalista zarządzania informacją
  Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” Sejny

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY:

 • Terapia logopedyczna pacjenta z wadą zgryzu.
  Organizator: Teczka Logopedy,
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
  Organizator: Akademia Kursowebinarów,
 • Terapia miofunkcjonalna. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka.
  Oddychanie, Organizator: Teczka Logopedy,
 • Programowanie języka – projektowanie terapii w oparciu o zasady
  programowania języka, Organizator: Teczka Logopedy,
 • Warsztaty “Urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii”
  Organizator: PHYSIOMED, HAS-MED,
 • Warsztaty “Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)”
  Organizator: Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy “MEDINCUS”.

Konsultacje merytoryczne wewnątrz Zespołu:

Agata Hemmerling

Psycholożka, psychoedukatorka

Aktualne miejsce pracy:
Centrum Biznesu ul. Chopina 28, gabinet 118 (I piętro) Pruszcz Gdański
Kontakt: 519-785-884

Uniwersytet SWPS: Psychologia, Magister,

Uniwersytet SWPS: Psychodietetyka, Studia Podyplomowe 

 

 • Psycholog konsultujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR) i szkoleniowiec w firmie Psycho,
 • Praktyk metody Kids Skills – Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny,
 • Psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku na zamkniętym oddziale dziecięcym,
 • Psycholog i szkoleniowiec w Fundacji Praesterno (prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych dla młodzieży i jej rodziców; prowadzenie młodzieżowej grupy wsparcia, prowadzenie zajęć psychospołecznych; prowadzenie zajęć z rozwoju osobistego).
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień,
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Kids Skills – Dam Radę i Jestem z Ciebie Dumny,
 • Magdalena Hajkiewicz – Psychodietetyka w praktyce,
 • Centrum Szkoleń Sportowych – Podstawy dietetyki,
 • Fundacja Praesterno – Studium Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży (w trakcie).

Edyta Stańczyk

Surdologopedka, terapeutka głosu, dziennikarka radiowa, dogoterapeutka

Aktualne miejsce pracy:
Gabinet Terapii Słuchu i Mowy ul. Alfonsa Flisykowskiego 1 Gdańsk
Kontakt: 507-094-291

Surdologopedka, terapeutka głosu, dziennikarka radiowa, dogoterapeutka.
Rehabilitacja słuchu i głosu. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji.

W pracy ceni sobie holistyczne podejście do człowieka. Współpracuje z wieloma specjalistami
zajmującymi się rehabilitacją ruchową, terapią SI, specjalistami w dziedzinie otolaryngologii,
foniatrii, stomatologii, chirurgii, neurologii.
Współpracuje m.in. z Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Centrum Zdrowego
Człowieka Activek w Gdyni, Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Jest providerem treningu słuchowego Johansena IAS, wielozmysłowego treningu SPPS profesora
Henryka Skarżyńskiego oraz Neuroflow ATS.

Wykonuje przesiewowe badania słuchu fizjologicznego (AT), testy w kierunku CAPD (centralnych
zaburzeń przetwarzania słuchowego).

Prowadzi:

– rehabilitację słuchową (dla osób z aparatami słuchowymi, z implantem (implantami)
ślimakowymi, pacjentów z problemami centralnego przetwarzania słuchowego, w tym m.in.:
pacjentów z zaburzeniami uwagi, koncentracji, pamięcią słuchowej, z problemami w nauce)
– treningi słuchowe (dla dzieci i dorosłych) oraz zajęcia w ramach wychowania słuchowego
(dzieci)
– w rehabilitacji wykorzystuje m.in.: elementy dogoterapii (terapia indywidualna) i dziennikarstwa
radiowego. Realizuje autorski program dla dzieci – ,,Newsroom Kids/Mały Reporter”.
Warsztaty radiowe dla najmłodszych jako forma profilaktyki logopedycznej
– prowadzi zajęcia z higieny i emisji głosu m.in.: aktorów, dziennikarzy radiowych i TV, pedagogów i
innych osób pracujących głosem.