Centrum pełni usługi w zakresie:

Diagnoza logopedyczna polega na rozpoznaniu wad lub zaburzeń mowy oraz pomaga w ustaleniu ich przyczyny.

W czasie diagnozy, sprawdzane są:

 • sprawność narządów artykulacyjnych,

 • funkcja połykania i oddychania,

 • słuch fizyczny (badanie subiektywne) i fonematyczny,

 • kompetencje językowe, mowa opowieściowa,

 • prozodia mowy,

 • wymowa konkretnych głosek w izolacji, sylabach i wyrazach,

 • rozumienie mowy,

 • sprawność czytania i pisania (u dzieci szkolnych),

 • lateralizacja półkul mózgowych.

Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej.

Patrz “Diagnoza logopedyczna”

Terapia logopedyczna jest procesem składającym się z cyklu regularnych zajęć oraz zalecanych ćwiczeń wykonywanych w domu. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i wieku pacjenta.

Podczas zajęć prowadzone są:

 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych,

 • ćwiczenia usprawniające aparat fonacyjny i oddechowy,

 • ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny,

 • masaż narządów artykulacyjnych,

 • wywoływanie głosek,

 • utrwalanie wywołanych głosek,

 • automatyzacja wywołanych głosek,

 • ćwiczenia pamięci symultanicznej oraz tworzenie synergii międzypółkulowej,

 • ćwiczenia kształtujące prawidłową mowę w sferze leksykalnej, gramatycznej i fonetycznej.

Terapia jest prowadzona w formie zabawy. W pracy z dzieckiem wykorzystujemy m.in. zabawki edukacyjne, gry planszowe i zręcznościowe, pacynki, książeczki, zabawki sensoryczne, programy multimedialne, instrumenty muzyczne.

Czas trwania terapii zależy od możliwości anatomicznych (w obrębie jamy ustnej) i intelektualnych pacjenta oraz od zaangażowania trzech stron: terapeuty, dziecka i rodziców. Efekty pracy w gabinecie usłyszymy szybciej, jeśli będzie ona przede wszystkim wspierana codzienną pracą dziecka w domu. Czasem są to zadania wymagające kilkunastominutowej pracy, ale najczęściej, to ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne i powtarzanie wyrazów, które można wykonać w ciągu około 3-4 minut.

Terapia prowadzona przez komunikator Skype jest zalecana w przypadku, gdy dojazd na zajęcia jest utrudniony lub niemożliwy. Grupą docelową zdalnej terapii są dzieci mieszkające poza granicami Polski.

Terapią wczesnej interwencji logopedycznej są objęte dzieci, u których stwierdzono wady genetyczne, nieprawidłowości w obszarze ustno-twarzowym, nadwrażliwość lub niedowrażliwość na dotyk, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe. Terapeuta podczas diagnozy ocenia odruchy ze sfery ustno-twarzowej, rozwój funkcji języka, budowę anatomiczną wnętrza jamy ustnej. W pracy z niemowlakiem logopeda skupia się na stymulacji obszaru ust i twarzy − wspomaganiu ssania, żucia, gryzienia i połykania, wzmocnieniu mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego. Doradza również rodzicom, jak należy karmić dziecko, aby stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju mowy. Na konsultacjach dobierane są specjalistyczne smoczki treningowe, butelki, kubeczki oraz narzędzia wspomagające terapię − gryzaki logopedyczne, szczoteczki itp.

Terapia żywienia polega m.in. na przygotowaniu małego pacjenta (np. wcześniaka) do prawidłowego pobierania pokarmu, w przypadku, gdy jest ono czasowo karmione drogą dożylną lub dojelitową. Przejście na karmienie doustne jest poprzedzone próbami nieodżywczego ssania. Ta metoda pozwala dziecku szybciej zaakceptować pokarm podawany doustnie i ułatwia przechodzenie przez trudny proces zmiany sposobu żywienia.

Nieumiejętne jedzenie objawia się zaburzeniami połykania, czyli dysfagią ustno-gardłową. Głównymi problemami tej dysfunkcji jest ryzyko zachłyśnięcia się pokarmem, niedożywienie, a także możliwość wciągnięcia pokarmu lub płynu do oskrzeli. Dziecko z dysfagią ma trudność z przyjęciem pokarmu, utrzymaniem go w jamie ustnej oraz transportem do jamy gardłowej. Terapia dysfagii − poprzedzona dogłębną diagnostyką − polega na przywróceniu umiejętności połykania i wypracowaniu optymalnych sposobów karmienia, tak aby pobieranie pokarmu było bezpieczne i odżywcze.

Terapią żywienia obejmowane są także dzieci, które wykazują:

•    wybiórczość pokarmową,
•    neofobię,
•    refluks żołądkowy,
•    krztuszenie się podczas posiłków,
•    problem ze ssaniem piersi/butelki,
•    trudność z odgryzaniem pokarmu,
•    trudność w pobieraniu płynów za pomocą słomki,
•    trudność z formowaniem pokarmu w jamie ustnej,
•    trudność z przeżuwaniem pokarmu,
•    niechęć do picia z butelki,
•    przedłużającą się naukę jedzenia z łyżeczki,
•    trudność w piciu z kubeczka

Konsultacje i zajęcia z terapii żywieniowej przeprowadza logopeda wczesnej interwencji logopedycznej – Aleksandra Wasilewska 

Dzieci do 3 r.ż. 150 zł/40-60 minut. 

Dzieci powyżej 3 r.ż. 80zł/40 minut, karnet: 240zł/4×40 minut, karnet: 400zł/8×40 minut, 100zł/60 minut. 

W celu uzyskania informacji dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń karmienia, prosimy o kontakt: 505-063-889

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder – APD), to zespół objawów wynikających z nieprawidłowości działania zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego.

Podstawą do przeprowadzenia diagnozy Neuroflow, jest prawidłowy wynik audiometrii tonalnej.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA  centralne zaburzenia słuchu diagnozuje się, gdy co najmniej jedna z poniższych funkcji jest zaburzona:

 • Lokalizacja źródła dźwięku.
 • Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy.
 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych. 
 • Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego.
 • Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej.
 • Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie).

Zachowania dziecka, które mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania słuchowego:

 • Trudności ze zrozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, hałas.
 • Trudności ze zrozumieniem komunikatu, gdy ktoś mówi w szybkim tempie.
 • Trudności ze zrozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych. 
 • Problemy z koncentracją.
 • Problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami.
 • Częste proszenie o powtórzenie pytania.
 • Przy normie intelektualnej – problemy w uczeniu się (nauka języków obcych, nauka pisania i czytania)
 • Ospałość lub nadaktywność.
 • Mylenie strony prawej i lewej.
 • Obniżona koordynacja ruchowa.
 • Nadwrażliwość na dźwięki.
 • Mylenie podobnie brzmiących głosek.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego dotykają: około 5 – 7% dzieci w wieku szkolnym, 30% dzieci z dysleksją, 40-50% dzieci, które mają trudności w nauce. 

APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak:  opóźniony rozwój mowy (ORM),  specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia koncentracji uwagi bez nadreaktywności (ADD), zaburzenia koncentracji uwagi z nadreaktywnością (ADHD).

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow ATS zawiera: 

 1. TRW – test reakcji wzrokowej 
 2. TRS – test reakcji słuchowej
 3. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
 4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 5. DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy
 6. FPT – test sekwencji częstotliwości
 7. aGDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego 
 8. aDLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków

AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Trening Słuchowy Neuroflow, to aktywny trening słuchowy realizowany na platformie neuroflow.pl Zadania stojące przed dzieckiem wymagają skupienia uwagi. Dziecko ma zindywidualizowany program, który realizuje przez około 2 miesiące. Po okresie dwóch miesięcy pacjent zgłasza się na rediagnozę, aby ocenić postępy. Podczas omawiania wyników, opiekun i provider ustalają, czy dziecko będzie kontynuowało treningi. Są trzy etapy treningów. Przy zadowalających efektach nie ma konieczności podejmowania treningów na kolejnych etapach. Treningi odbywają się w domu pacjenta pod okiem rodzica (lub w gabinecie providera) 3x w tygodniu – jedna sesja treningowa trwa 20-30 minut. 

Do terapii potrzebny jest komputer, Internet, słuchawki. 

Konsultacja dietetyczna u Joanny Sasin-Kowalczyk

Konsultacja dietetyczna polega na zidentyfikowaniu problemu, z jakim rodzice zgłosili się do specjalisty. Konsultacja może przybrać formę pomocy doraźnej lub być wstępem – jeśli zaistnieje taka potrzeba – do regularnych spotkań.
Najczęstsze powody wizyt: dieta mamy karmiącej, rozszerzanie diety dziecka, niepokój rodzica z powodu zbyt małej ilości spożywanych pokarmów (moje dziecko nie chce jeść), monotonna dieta, anemia, duża ilość cukru w diecie dziecka i rodziny, otyłość.
Ważne jest dla mnie, by moje porady były “uszyte na miarę”, bo tylko wtedy będą skuteczne. By Was poznać i doradzić skutecznie, będę potrzebowała nieco informacji. Dlatego dostaniecie kilka zadań:
opisz krótko Wasz typowy dzień z uwzględnieniem godzin spania i rozkładem posiłków,
spisuj przez 3-7 dni, co je dziecko
nagraj 2-3 filmiki z dzieckiem podczas posiłku
wypełnij kwestionariusz, lub zapoznaj się z jego treścią abyśmy na pierwszym spotkaniu mogli o nim porozmawiać.
W tej części szczególnie zależy mi na tym, żeby wszystko było jak najbardziej dokładne i prawdziwe. Wielu ludzi obawia się oceny. Ale spokojnie, wiem, że nie ma ideałów. A skoro do mnie przychodzisz, to chcesz coś zmienić albo upewnić się co do swoich działań. Wiem, że praca nad sobą jest trudna i wymaga odwagi. Bardzo szanuję ludzi, którzy podejmują ten wysiłek.
Tak więc chcę wiedzieć, jak jest u Was naprawdę, a jeśli uznam, że fajnie byłoby coś zmienić, to podpowiem, jak to zrobić.
Na pierwszym spotkaniu analizujemy sytuację i ewentualne problemy. Rozmawiamy o postępowaniu naprawczym. Po spotkaniu otrzymujecie notatkę z konkretnymi krokami do podjęcia w celu naprawy sytuacji.
Asia Sasin-Kowalczyk

LogoSensoryka® to zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy Malucha. Są to trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej- doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę. Każde spotkanie to prawdziwa kopalnia pomysłów na zabawy z Maluchami, wspierające ich rozwój. Rodzice w prosty sposób mogą korzystać z tych inspiracji w domu, a ich kompetencja i możliwości są kluczowe dla prawidłowego rozwoju najmłodszych Dzieci. (autor Agata Kalina)

Zajęcia prowadzi: Kamila Szczepańska Gentelman Cat
Koszt: 35 zł
Czas: 45 minut
Wiek: 1-4 r.ż.
Ilość dzieci w grupie: 4-6.
Adres: Dąbka 6a 80-180 Gdańsk
Zapisy: 505-063-889, infogadasie@gmail.com

W celu uzyskania informacji dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej prosimy o kontakt: 505-063-889

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze wychowawczym. Terapia nastawiona jest na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz eliminowanie ujemnych konsekwencji. Terapia pedagogiczna i zajęciowa dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjnych i motorycznych.

Konsultacja psychologiczna polega na zidentyfikowaniu problemu, z jakim rodzice zgłosili się do specjalisty. Konsultacja może przybrać formę pomocy doraźnej lub być wstępem – jeśli zaistnieje taka potrzeba – do regularnych spotkań z psychologiem.

 • Praca Terapeutyczna z dziećmi:
  • z Autyzmem Dziecięcym
  • z Zespołem Aspergera
  • z Zespołem Downa
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • Usprawnianie i kompensowanie deficytów rozwojowych funkcji poznawczych oraz emocjonalno-społecznych
 • Zaburzenia zachowania ( nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia uwagi, zachowania antyspołeczne i opozycyjno-buntownicze)
 • Określenie prawidłowości i harmonijności rozwoju dziecka, wskazanie na jego słabe i mocne strony. Wyznaczanie obszarów do pracy terapeutycznej z dzieckiem.
 • Wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem
 • Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci 

Dzieci z niepełnosprawnościami doświadczają nieharmonijnego rozwoju. To dotyczy także sfery płciowej, która często nie rozwija się adekwatnie do wieku. Konsultacja ma na celu diagnozę i pomoc w przypadku wystąpienia problemów. 

Zajęcia z higieny i emisji głosu prowadzi surdologopedka Edyta Stańczyk. Prosimy dzwonić w celu uzyskania szczegółowych informacji.

kontakt: 505-063-889

 

Rehabilitację głosu prowadzi surdologopedka Edyta Stańczyk. Prosimy dzwonić w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

kontakt: 505-063-889

 

Cele terapii ręki, to: usprawnianie motoryki małej, współpracy oko-ręka, rozwijanie zdolności planowania ruchu, wspomaganie czucia głębokiego oraz powierzchniowego.

Terapia ręki skierowana jest do dzieci, które wykazują: nieprawidłową postawę ciała, zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej, problemy w zabawach manipulacyjnych/precyzyjnych, niską szybkość wykonywanych ruchów, trudności z planowaniem ruchu, wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych, problemy grafomotoryczne, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Terapią ręki w Centrum Terapii Gadasie zajmują się terapeutki: Joanna Sasin-Kowalczyk oraz Kamila Szczepańska

W celu uzyskania informacji dotyczących treningu umiejętności społecznych, prosimy o kontakt: 

505-063-889