admin3987

Dane do przelewu

DANE DO PRZELEWU

Centrum Terapii Gadasie

Aleksandra Wasilewska

Alior Bank S.A.

55 2490 0005 0000 4500 2328 0358

Posted by admin3987

Kiedy warto przyjść z dzieckiem do logopedy?

Jeśli Twoje dziecko…

 • ma około 4−5 miesiący i nie zwraca uwagi na dźwięki.
 • skończyło 2 miesiące i nieodwzajemnia uśmiechu rodzica.
 • do 6. miesiąca życia nie głuży, tzn. nie wydaje dźwięków typu: eheeheee, bbblbl, mmmm.
 • wykazuje dużą nadwrażliwość w jamie ustnej, np. nie pozwala włożyć sobie palca lub szczoteczki do ust.
 • ma 6−9 miesięcy i nie gaworzy, czyli nie tworzy łańcuchów sylabowych typu: bababadadaba, bumbumbumbambam, blabla, plipli itp.
 • nie łączy przedmiotów z otoczenia z ich nazwą.
 • nie zgłasza potrzeb fizjologicznych poprzez płacz.
 • nie reaguje na swoje imię.
 • ma problemy ze ssaniem, odgryzaniem, żuciem i połykaniem.
 • nie wykazuje chęci komunikowania się z otoczeniem.
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego.
 • nie naśladuje gestów, np. nie macha raczką na pożegnanie.
 • skończyło 12 miesięcy i nie wypowiada oraz nie wykazuje chęci powtarzania prostych słów oraz wyrażeń dźwiękonaśladowczych, np.: mama, tata, baba, be be, hau hau,pa pa itd.
 • oddycha przez usta, które są stale otwarte.
 • ma stwierdzony niedosłuch.
 • nie rozumie wydawanych poleceń.
 • jest w wieku niemowlęcym (do 2. roku życia) i nawykowo wysuwa język.
 • skończyło 24 miesiące i nie tworzy prostych zdań, np.: Dziadzia je, Daj am!, Auto bam! Mama oć.
 • skończyło 24 miesiące i nie wypowiada samogłosek.
 • skończyło 24 miesiące i nawykowo wkłada przedmioty do buzi.
 • skończyło 24 miesiące i nawykowo ssie kciuk, wargę, rękaw.
 • ma stwierdziny: autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta, zespół Hellera, zespołu Downa lub inny zespół genetyczny.
 • ma stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną.
 • ma stwierdzone uszkodzenia neurologiczne.
 • ma uszkodzoną żuchwę.
 • przestaje mówić wyrazy, które wcześniej miało dobrze opanowane (zauważalne jest powolne zanikanie mowy, która zdążyła się wykształcić w stopniu zadowalającym).
 • nadmiernie się ślini.
 • urodziło się z rozszczepem wargi lub podniebienia (jest po zabiegu chirurgicznym i lekarz prowadzący dał zielone światło do rozpoczęcia terapii logopedycznej).
 • skończyło 3. rok życia i jego słownictwo jest ubogie lub zrozumiałe wyłącznie dla osób z najbliższego otoczenia.
 • po ukończeniu 3. lat nie potrafi na prośbę rodzica podnieść języka w kierunku nosa.
 • ma bełkotliwą mowę, niezrozumiałą również dla najbliższych.
 • ma przedłużającą się chrypkę.
 • po ukończeniu 3. roku życia, głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi, np. zamiast dom mówi tom, zamiast bigos mówi pigos, zamiast gęś mówi kęś, zamiast woda mówi fota.
 • po ukończeniu 3. roku życia nie tworzy zdań złożonych.
 • wymawia nieprawidłowo określone głoski, m.in. głoskę [l] deformuje na [łj], np. zamiast widelec mówi widełjec.
 • wypowiada się swobodnie wyłącznie w obecności dobrze znanych mu osób (np. przy mamie, siostrze czy dziadku) lub w konkretnych miejsach (np. w osiedlowym sklepie, swoim pokoiku, na pobliskim placu zabaw), a w przedszkolu nie komunikuje się werbalnie przez kilka godzin.
 • podczas mówienia wsuwa język między zęby.
 • podczas mówienia sprawia wrażenie, jakby miało zatkany nos.
 • ma stwierdzoną wadę zgryzu lub anomalie w obrębie jamy ustnej, np. makroglosja(przerost języka), przyrośnięte wędzidełko podjęzykowe, gotyckie podniebienie, przerośnięty trzeci migdał.
 • skraca wyrazy.
 • przestawia litery w wyrazach.
 • nie wypowiada pierwszych sylab w wyrazach, np. zamiast kosmos mówi mos, zamiast mamusia mówi musia.
 • skończyło 4. rok życia i zastępuje głoski szeregu syczącego: [s], [z], [c] i [dz] głoskami szeregu ciszącego: [ś], [ź], [ć], [dź], np. zamiast sok mówi siok, zamiast zamek mówi ziamek.
 • skończyło 4. rok życia, a zastępuje głoski szeregu ciszącego: [ś], [ź], [ć], [dź] głoskami szeregu syczącego: [s], [z], [c] i [dz], np. zamiast śliwka mówi sliwka, zamiast dźwig mówi dzwig.
 • skończyło 4 i pół roku i w jego wymowie nie słychać głosek: [sz], [ż], [cz] i [dż]
 • skończyło 4 i pół roku i miesza głoski trzech szeregów, np. zamiast szafa mówi siafa, zamiast dzwonek mówi żonek, zamiast czapka mówi siapka, zamiast cebula mówi zebula.
 • skończyło 5. rok życia i w jego wymowie nie pojawiają się próby wymówienia głoski [r].
 • Skończyło 6. rok życia i w jego wymowie nie słychać głoski [r].
 • podczas czytania myli litery, np. zamiast p czyta b, zamiast a czyta y.
 • ma trudności z płynnością mowy, np. zacina się, jąka się.
Posted by admin3987

GaleriaWpis

Posted by admin3987, 0 comments